تحصن دانشجویان دانشگاه شاهد وارد سومین روز خود شد

التهاب در دانشگاهها بواسطه بی تدبیری مسئولین:

تحصن و ادامه ابهام در دانشگاه شاهدشورای صنفی دانشگاه شاهد نیز خواستار پاسخ روشن رییس دانشگاه شده و تاکید نموده چنانچه بزودی به ابهامات دانشجویان پاسخ داده نشود به جمع متحصنین خواهد پیوست. در همین حال دانشگاه نیز دانشجویان فعال در این تحصن را تهدید به اخراج کرده است که در نوع خود اقدامی کم نظیر است!


به گزارش خبرنگار عدالتخواهی روز سوم تجمع دانشجویان دانشگاه شاهد امروز ساعت 8:30 با راهپیمایی در ساختمان کلاسهای درسی آغاز شد. دانشجویان با راهپیمایی خود از اساتید و دیگر دانشجویان دعوت به همراهی کردند. در ادامه راهپیمایی، دانشجویان به سمت مهدیه دانشگاه حرکت کرده و اکنون در آنجا متحصنند.
همچنین صبح امروز دکتر ثقفی، رئیس این دانشگاه در بیانیه ای که در جمع دانشجویان توزیع شد، هر گونه تغییر در نحوه پذیرش و ساختار آموزشی و مدارک تحصیلی و تبدیل دانشگاه شاهد به دانشگاه خاص را تکذیب کرد.
این در حالی است که روز گذشته معاون سازمان سنجش در گفتگویی با ایسنا با اعلام اینکه از امسال نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه شاهد تغییر خواهد کرد تاکید کرد دانشجویان از طریق گزینش این دانشگاه پذیرش خواهند شد. پیش از این مدیر کل روابط عمومی این دانشگاه نیز در گفتگویی با برنانیوز ضمن تایید این مطلب از تبدیل شدن دانشگاه شاهد به دانشگاه خاص خبر دااده بود.
به این ترتیب دانشجویان همچنان نسبت به این سخنان مبهم و متناقض معترضند و در حال حاضر با تحصن در مهدیه دانشگاه، خواستار حضور رئیس دانشگاه در جمع خود و پاسخگویی وی هستند.
هم اکنون کلاسها نیز به صورت نیمه تعطیل در آمده است و برخی از اساتید نیز ضمن همراهی با دانشجویان، خود اقدام به تعطیلی کلاسها نموده اند .
از سوی دیگر شورای صنفی دانشگاه شاهد نیز خواستار پاسخ روشن رییس دانشگاه شده و تاکید نموده چنانچه بزودی به ابهامات دانشجویان پاسخ داده نشود به جمع متحصنین خواهد پیوست.
در همین حال دانشگاه نیز دانشجویان فعال در این تحصن را تهدید به اخراج کرده است که در نوع خود اقدامی کم نظیر است! در همین راستا ماموران حراست خوابگاه هم اقدام به ثبت اسامی دانشجویان خارج شده از خوابگاه نموده اند. بدیهی است این اقدامات دانشگاه منجر به متشنج شدن بیشتر فضا شده است.