مناظره زاكاني ‌و جاسبي

برای روشن شدن ابهامات در نحوه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

مناظره جاسبی و زاکانیاين تشكل دانشجويي در جهت شفاف‌سازي مسائل مربوط به دانشگاه آزاد و روش شدن مسائل پيرامون آن، آمادگي خود را جهت برگزاري يك مناظره در فضايي بي‌طرف در ميان دانشجويان و با حضور آقاي جاسبي رياست دانشگاه آزاد و آقاي زاكاني مسئول تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اعلام مي‌كند؛

پيشنهاد بسيج دانشجويي براي مناظره زاكاني ‌و جاسبي
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران براي برگزاري مناظره‌اي ميان عليرضا زاكاني رئيس گروه تحقيق و تفحص از آموزش عالي و عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اعلام آمادگي كرد.
به گزارش «جهان» و به نقل از فارس، علي شمسي‌پور مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران گفت: از آنجا كه دانشگاه آزاد اسلامي يكي از مراكز مهم آموزش عالي كشور محسوب شده و قسمت عمده‌اي از دانش‌آموختگان كشور از ساليان گذشته فارغ التحصيل اين دانشگاه هستند، مسائل مربوط به آن از اهميت فوق‌العاده‌اي در جامعه برخوردار است.

وي افزود: پس از طرح مسائلي از سوي رياست محترم جمهوري در مورد دانشگاه آزاد و بعد از آن طرح بحث تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از اين دانشگاه، مباحث بسيار زيادي در محافل سياسي، علمي و دانشگاهي به وجود آمده است و طي يك ماه گذشته، پس از مصاحبه آقاي زاكاني نماينده مردم تهران با يكي از روزنامه‌ها و جوابيه‌هاي دانشگاه آزاد و همچنين مسائل مطرح شده در رسانه‌ها، با توجه به حساسيت موضوع ميان مردم و دانشجويان به نظر مي‌رسد كه مباحث اين حوزه بايد به طور شفاف و علني مطرح شود.

مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در ادامه تأكيد كرد: اين تشكل دانشجويي در جهت شفاف‌سازي مسائل مربوط به دانشگاه آزاد و روش شدن مسائل پيرامون آن، آمادگي خود را جهت برگزاري يك مناظره در فضايي بي‌طرف در ميان دانشجويان و با حضور آقاي جاسبي رياست دانشگاه آزاد و آقاي زاكاني مسئول تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اعلام مي‌كند؛ لذا اميدواريم اين دو مسئول با حضور خود در اين جلسه ابعاد و جنبه‌هاي مختلف بحث را به صورت رو در رو و با حضور و قضاوت دانشجويان مطرح نمايند.

به عقيده شمسي‌پور عدم حضور هر يك از دو فرد ياد شده در منظر عمومي به نفع هيچ از اين دو نبوده و ابهامات موجود در خصوص دانشگاه آزاد را به قوت خود باقي خواهد گذاشت