آخرین اخبار از دانشگاه شاهد

قول رییس دانشگاه برای برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در هفته آتی

در ادامه نمایندگان تشکلهای دانشجویی از رییس دانشگاه خواستند که با متحصین و معترضین با عطوفت اسلامی برخورد شود که دکتر ثقفی در پاسخ آنها گفت نگاه من و تمام هیئت رییسه دانشگاه به دانشجویان نگاهی پدرانه و مشفقانه است و تلاش ما هم در همین راستاست


در سومین روز تحصن و تجمع دانشجویان معترض در دانشگاه شاهد دیروز ساعت 5/11 ظهر مسئولان تشکلهای رسمی دانشگاه (بسیج،شورای صنفی،هیت رهروان روح الله ،انجمن اسلامی دانشجویان مستقل) با رییس دانشگاه جلسه گرفتند که تا ساعت 14 به طول انجامید
یکی از دلایل اصلی حوادث چند روز گذشته دانشگاه شاید تغییر نوع دانشگاه (دولتی،غیر انتفاعی و خاص)  بود از آنجایی که نام این دانشگاه از ابتدا در اساس نامه غیر انتفاعی بوده است و دولتی شدن آن سبب جدا شدن دانشکده پزشکی از این دانشگاه می شد در این جلسه قرار بر این شد که یکی از گزینه های زیر به ترتیب اولویت پیگیری شود
1- دولتی شدن دانشگاه به صورت کامل به همان نحوی که دانشگاه تربیت مدرس(به همراه دانشکده پزشکی آن) زیر نظر وزارت علوم دولتی شده است و هم اکنون یک دانشگاه دولتی محسوب می شود و از تمام مزایای دولتی شدن برخوردار است.
2-  دولتی شدن دانشگاه به این معنی که مستقیما زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرارگیرد و امور مربوط به پذیرش دانشجو و هیئت علمی و ارایه مدارک کما فی سابق تحت نظر و تایید وزارت علوم انجام گیرد و دانشگاه و دانشجویان از تمامی مزایای دولتی شدن برخوردار شوند
از دیگر دلایل تحصن گذشته اعتراض دانشجویان به تغییر نحوه گزینش دانشگاه و در نتیجه افزایش رتبه های مورد پذیرش وتنزل سطح علمی دانشگاه بود  علت اصلی این تغییر گله مندی سازمان سنجش از دانشگاه شاهد مبنی بر رد کرردن داوطلبان پذیرفته شدخه از سوی دانشگاه پس از اعلام اسامی آنها در جراید آنهم به علت عدم صلاحیتشان بوده است و اینهم باعث بلاتکلیفی دانشجویان می شد پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان دانشجویان ارایه گردید به ترتیب اولویت به صورت زیر است
1- انجام گزینش ضربتی 48 ساعته دانشگاه در فاصله بین انتخاب رشته و اعلام نتایج نهایی و در نتیجه عدم بلاتکلیفی دانشجویان رد صلاحیت شده
2-  برگشتن گزینش به شرایط قبلی علی رغم تبعات آن
هر کدام از دو صورت فوق ،باعث حذف تیک در دفترچه آزمون می شود  در نتیجه اعلام چند برابر ظرفیت پذیرفته شدگان منتفی میشودو در نهایت مانع از تنزل سطح علمی دانشگاه خواهد شد
از دیگر دلایل اعتراض متحصنین ذکر اسم دانشگاه در ردیف دانشگاههای دولتی در دفترچه انتخاب رشته است در صورتی که این دانشگاه غیر انتفاعی بوده است و دانشجویان از آن به عنوان "فریب" یاد کرده اند
دکتر ثقفی در پاسخ چنین گفت: از آنجایی که در هنگام تاسیس دانشگاه به خاطر عدم امکان تاسیس دانشگاه دولتی در تهران ناچار اسم غیر انتفاعی بر آن نهالده شده است و از آن زمان بر طبق وصوبات موجود تمام تلاش مسئولین دانشگاه بر دولتی کردن آن بود و در همان حال از مزایا و بودجه دولتی استفاده می کرد و تعیین و تایید هیئت علمی و مدارک دانشجویان از سوی وزارت علوم و دولتی بوده است
پس لزومی نداشته نام این دانشگاه در ردیف دانشگاههای غیر انتفاعی بیابد در عین اینکه روند دولتی شدن کماکان ادامه داشته و دارد.
در ادامه نمایندگان تشکلهای دانشجویی از رییس دانشگاه خواستند که با متحصین و معترضین با عطوفت اسلامی برخورد شود که دکتر ثقفی در پاسخ آنها گفت :"نگاه من و تمام هیئت رییسه دانشگاه به دانشجویان نگاهی پدرانه و مشفقانه است و تلاش ما هم در همین راستاست."
همچنین رییس دانشگاه قول داد با خوابیدن فضای احساسی دانشگاه در هفته آینده جلسه پرسش و پاسخی با دانشجویان خواهد داشت.
از دیگر خواسته های جمع حاضر،تشکیل کمیته پیگیری مصوبات جلسه از میان تشکلها برای پیگیری و اطلاع رسانی مصوبات فوق بود.
در پایان یکی از دانشجویان حاضر در جلسه پیشنهاد نوشتن طوماری با امضای دانشجویان و اساتید دانشگاه برای پیگیری مطالبات به حق آنان از رییس جمهور را مطرح کرد که مورد موافقت رییس دانشگاه و تشکل ها قرار گرفت که لزوما مساعدت ویژه دانشجویان را می خواهد