یک مدیر برای دو غول بزرگ خودرو سازی

مدیرشناسی برگرفته از سایت فردا

چند شغله ها و حلقه بسته مدیران دولتیریاحی هم اکنون در صنعت خودرو سازی ایران که تحت نظارت کامل بخش دولتی است؛ همزمان مدیرعاملی شرکت زامیاد و عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو را دارا میباشد

ادامه تحقیقات در خصوص مدیران کلان چند شغله در حوزه های مختلف مدیریتی نشان از تعدد این افراد در مناصب پر اهمیت دارد.

به گزارش خبرنگار «فردا»؛ یکی دیگر از مدیران چند شغله در مشاغل حساس و مهم "دکتر همایون ریاحی" می باشد. ریاحی هم اکنون در صنعت خودرو سازی ایران که تحت نظارت کامل بخش دولتی است؛ همزمان مدیرعاملی شرکت زامیاد و عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو را دارا میباشد.

نکته قابل توجه در جمع بین این دو پست مهم صنعت خودرو توسط یک نفر؛ این است که شرکت خودرو سازی زامیاد زیر مجموعه گروه سایپا است و از سوی دیگر در ایران تنها دو غول بزرگ خودروسازی دولتی فعال می باشند که یکی شرکت ساپیا است و دیگری ایران خودرو. حال با توجه به اینکه مصلحت اقتصادی حکم می کند این دو شرکت با یکدیگر "رقابت سازنده" برای پیشرفت صنعت خودرو سازی داشته باشند؛ حضور یک مدیر در شرکت رقیب آن هم به عنوان مسئول در آن شرکت مسئله عجیبی به نظر می رسد.

ریاحی در حالی در آغازین روزهای سال ۸۷ به فعالیت در شركت زامیاد پرداخت كه حكم وی در ایران‌خودرو، دو شركت خودروساز را شگفت‌زده كرد. این برای اولین بار است كه فردی در دو شركت رقیب مسوولیتی كلیدی بر عهده می‌گیرد. به هر حال این تصمیمی بود كه از سوی علی‌اكبر محرابیان وزیر صنایع و معادن اتخاذ شد و خودروسازها نیز چاره‌ای جز پذیرفتن آن ندارند.

گفتنی است اوایل تیر 85 نیز در جلسه هیات مدیره سایپا مفيدى (رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران)، رياحى و روشنى مقدم (نمايندگان سازمان گسترش در هيات مديره)، حجاريان (نماينده گروه بهمن) و بذرپاش (نماينده تامين اجتماعى) سند برکناری مديرعامل را امضا می کنند؛ قلعه بانی قلعه سایپا را ترک کند. بعد از رفت و بازگشت سئوال برانگیز قلعه بانی و بالاخره مدیرعاملی جدید مهرداد بذرباش هم اکنون ریاحی که در آن جلسه سند برکناری مدیر سابق سایپا را امضا کرده بود خود از دست دیگر عضو آن جلسه یعنی بذرباش حکم مدیرعاملی سایپا را تحویل گرفته است..

پیش از ورود دکتر ریاحی به صنعت خودرو سازی وی مدت 7 سال معاون پژوهشی و 11 سال مدیر عامل موسسه تحقیقات جهاد تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده داشته است.