رفتن به بالا

دید و بازدید اتحادیه ها

اینگونه جلسات  موجب نزدیک تر شدن و آشنایی بیشتر از اوضاع تشکلها و تضارب افکار در موضاعات مختلف خواهد شد.جنبش عدالتخواه دانشجویی پیشاپیش از برگزاری این نوع جلسات دوستانه استقبال می کند.


جلسات عید دیدنی با اعضای شورای مرکزی اتحادیه تشکلهای دانشجویی
اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در راستای صله رحم و انجام سنت نیکو وپسندیده دید و بازدید در آغاز سال جدید ،جلساتی را با  شورای مرکزی و رییس سازمان بسیج دانشجویی ، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل،دفتر تحکیم وحدت(طیف شیراز) برگزار کردند،همچنین جلسه با اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به دلیل تقارن با نشست شورای عمومی این اتحادیه تاکنون برگزار نشده است.
در این جلسات که در فضایی کاملاً صمیمانه و دو طرفه برگزار شد،نکاتی پیرامون وضعیت فعلی و کارهای آتی اتحادیه ها وخصوصاً با توجه به نزدیک شدن به سالگرد فرمان 8 ماده ای رهبری(10/2/80) رد و بدل شد.اینگونه جلسات  موجب نزدیک تر شدن و آشنایی بیشتر از اوضاع تشکلها و تضارب افکار در موضاعات مختلف خواهد شد.جنبش عدالتخواه دانشجویی پیشاپیش از برگزاری این نوع جلسات دوستانه استقبال می کند.