خبر رسانی جزیره ای

وبلاگ سرباز/ نقدي بر بايكوت اخبار مستضعفين جهان اسلام در رسانه هاي جمهوري اسلامي:

خبر رساني جزيره ايشرایط به گونه ای است که یک هفته از اعتصاب سراسری مردم مسلمان کشمیر در اعتراض بمصادره زمینهای مسلمانان برای احداث یک زیارتگاه هندوان می گذرد و دهها نفر مجروح و کشته می شوند، اما هیچ کس در ایران از این اوضاع بحرانی اطلاعی ندارد و یا قریب یک سال از وضع بحرانی و محاصره شیعیان پاراچنار پاکستان می گذرد، دهها نفر از شیعیان به فجیع ترین وضع ممکن به شهادت می رسند اما رسانه های خبری دولتی..

خبر رسانی جزیره ای

روزانه هزاران خبر بر روی تلکس های خبری دنیا آورده می شود، اخباری که از سوی سرویس های خبری مختلف دنیا انعکاس داده می شوند. این سرویس ها تلاش می کنند تمامی اخبار دنیا را به زبان های زنده به گوش آنها برسانند؛ اما صرفنظر از اعمال سیاست های مطلوب قدرت های جهانی در گزینش اخبار هر منطقه، یک نکته در نحوه خبررسانی این رسانه ها وجود دارد و آن اینکه اخبار هر نقطه تنها برای مردم همان نقطه انعکاس داده می شود و بس. یعنی در این سیستم خبر رسانی جدای از یک سری اخبار بی جهت مشترک در تمامی دنیا (نظیر اخبار مسابقات یورو کاپ) شما تنها از اخبار مهم کشوری خاص مطلع خواهید شد: اطلاع رسانی جزیره ای!. برای مثال در سایت خبری BBC که دارای زبان های مختلفی است؛ طی هفته های اخیر اخبار مناطق بحرانی مسلمان نشین مانند منطقه پاراچنار پاکستان و کشمیر هند تنها در سایت اردو زبان BBC منعکس می شود و بس. در هیچ کجای سایت فارسی BBC نشانی از اوضاع این مناطق دیده نمی شود.

 پیروی رسانه های خبری جمهوری اسلامی ایران از چنین منابع خبری ای در کنار عدم پوشش اخبار این مناطق توسط خبرگزاری های داخلی باعث شده است که اخبار مرتبط با این مناطق بایکوت در رسانه های ایران بایکوت شود. شرایط به گونه ای است که یک هفته از اعتصاب سراسری مردم مسلمان کشمیر در اعتراض مصادره زمینهای مسلمانان برای احداث یک زیارت گاه هندوان می گذرد، ده‌ ها نفر در درگیریهای خیابانی با پلیس و ارتش هند مجروح و کشته می شوند، اما هیچ کس در کشور ایران از این اوضاع بحرانی اطلاعی در دست ندارد و یا قریب به یک سال از وضعیت بحرانی و محاصره شیعیان منطقه پاراچنار پاکستان در می گذرد، ده ها نفر از شیعیان در این اوضاع به فجیع ترین وضع ممکن به شهادت می رسند اما رسانه های خبری دولتی جمهوری اسلامی ایران حتی یک خط خبر در مورد این منطقه منعکس نمی کنند.

  اگر جمهوری اسلامی ایران هنوز قائل به آرمان های فرا ملیتی انقلاب اسلامی ایران و احقاق حقوق تمامی مسلمانان مظلوم جهان از مستکبران هست، تغییر روند اطلاع رسانی اخبار جهان اسلام از ابتدایی ترین ملزومات آن به شمار می رود.

یا حق

پی نوشت:

منظور از رسانه های خبری جمهوری اسلامی ایران رسانه های دولتی هستند و الا در باب پوشش اخبار شیعیان منطقه پاراچنار سایت ابنا که متعلق به مجمع جهانی اهل بیت است انصافا خوب کار کرده است اما باز هم جای این ایراد وجود دارد که این اقدام یک اقدام موردی است و دیگر اخبار موجود در جهان اسلام نظیر همان کشمیر پوشش بایکوت خبری شده است.

وبلاگ سرباز