مرگ روزانه 25 هزار نفر در جهان بر اثر گرسنگي

قله های ثروت در کنار دره های فقر:

فقر در جهانثروت ميليونرهاي جهان با دارايي 5/2ميليارد نفر از جمعيت فقير دنيا برابري مي کند و سهمي که يک درصد جمعيت جهان از کل دارايي هاي جهاني مي برند، معادل سهمي است که 57 درصد از جمعيت جهان دارا هستند.

بررسي هاي انجام شده توسط موسسه تحقيقاتي" آکسفام" نشان مي دهد که به طور متوسط روزانه 25 هزار نفر در جهان به دليل گرسنگي و فقر غذايي به کام مرگ مي روند.

به گزارش برنا به نقل از "وب سايت رسمي موسسه آکسفام"تحقيقات نشان مي دهد که در حالي تعداد مرگ و مير روزانه گرسنگي در جهان به 25 هزار نفر رسيده که به طور متوسط هر يک روز در ميان يک نفر به جمعيت ميلياردر جهان افزوده مي شود.

در اين گزارش آمده است:طبق آمار، ثروت ميليونرهاي جهان با دارايي 5/2ميليارد نفر از جمعيت فقير دنيا برابري مي کند و سهمي که يک درصد جمعيت جهان از کل دارايي هاي جهاني مي برند، معادل سهمي است که 57 درصد از جمعيت جهان دارا هستند.

در اين گزارش ضمن اشاره به تحقيقات اخير موسسه "مريل لينچ" آمده است:همزمان با افزايش چشمگير آمار مردم فقير در جهان، تعداد افراد ميليونر نيز به شدت روند رو به رشد طي مي کند.

بنابر تحقيقات انجام شده از سوي اين موسسه طي سال 2007 ميلادي جمعيت ميليونرهاي جهان با 6درصد افزايش نسبت به سال 2006 به مرز 10 ميليون نفر رسيده است.

در اين گزارش آمده است:از ميان کشورهاي جهان بيشترين تعداد ميليونر به آمريکا اختصاص دارد و از هر سه ميليونر يک نفر آمريکايي است.