سكولاريسم و تلويزيون

گزارشي از هم انديشي رسانه تلويزيون و سكولاريسم:

دومين هم انديشي رسانه تلويزيون و سكولاريسم، ارديبهشت ماه سال جاري، به همت مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، در سالن همايش هاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم برگزار گرديد.

در اين همايش، حجت الاسلام و المسلمين دكتر هادي صادقي رئيس مركز همايش هاي اسلامي صدا و سيما با اشاره به اولين هم انديشي رسانه و سكولاريسم در سال گذشته گفت : بحث معنا شناختي سكولاريسم و ظهور اين مفهوم در تلويزيون و نيز هنجارهاي رسانه،متناسب با مباحث سكولار و جهان مجازي تلويزيون، از جمله مباحثي بود كه ما در همايش قبلي بدان پرداختيم؛ مثل اينكه آيا جوهر تمدن جديد، سكولار است، و ما چاره اي جز مواجهه و در افتادن با آن را نداريم،و نيز نگراني هاي ديني در عرصه تلويزيون، ماهيت زيبايي شناسانه رسانه و تلويزيون و چگونگي عرفي شدن فرهنگ و نقش تلويزيون دراين عرصه، كه در همايش قبلي مطرح شد.

حال در اين همايش نيز مي خواهيم آفت هايي كه ناحيه تمدن سكولارو تفكر مادي، رسانه را تهديد مي كند آگاه شويم، لذا بايد بنيان هاي فكري سكولاري و نيز شيوه هاي نفوذ اين مفهوم در تلويزيون، دانسته وشناخته شوند. بدين منظور بايد بنيان هاي بصري سكولار از غيرسكولار شناخته شوند تا بتوان از آنها پرهيز كرد. اگر در جمهوري اسلامي تلويزيون وساير رسانه ها بخواهند به طراز رسانه ديني مناسب با تمدن وفرهنگ ديني برسند، چاره اي جز شناخت اين امور و نيز جلوگيري از آن ندارند. بي ترديد رسانه هاي جمهوري اسلامي از اين جهت در تمام عالم سر آمد هستند.

دكتر صادقي خاطر نشان كرد: هم اكنون شبكه هاي ماهواره اي از30000 فراتر رفته، و ده ها ماهواره در مدار زمين قرار گرفته اند و هزاران شبكه در اين ماهواره ها قابل دستيابي هستند، كه اغلب اين شبكه هاسكولاراند؛ يعني قريب به اتفاق آنها اينگونه اند، و نادر هستندشبكه هايي كه غير سكولار باشند، لذا عرصه براي شبكه هاي بين المللي و نيز شبكه هاي تخصصي در زمينه مفاهيم سكولار بسيار فراوان است.

در حال حاضر شبكه هايي وجود دارند كه فقط به موسيقي مي پردازند وحدود 400 شبكه تلويزيوني در ماهواره قابل دست يابي است. بيش از1200، شبكه ديگر غير از اين 400 شبكه وجود دارد كه خوراك اصلي آنها موسيقي است، لذا وقتي ما خدمت علما مشرف مي شويم، از آنان درخواست مي كنيم كه در حوزه موسيقي تدبيرهاي جديدي نينديشند وبه مباحث موسيقي بپردازند و آن را رها نكنند. برخاسته از چنين نيازي است كه بيش از 1600 شبكه به موسيقي مي پردازند و اين خوراك رابراي جهانيان فراهم مي كنند، كه البته بخشي از آنها هم شبكه هاي فارسي است و در حجم عظيمي فرهنگ سازي مي كنند.

دكترهادي صادقي افزود: مي دانيد كه امروز پيرامون موسيقي، فرهنگ سازي جدي اي در حال صورت گرفتن است، كه مكتب هاي فكري پديدمي آيد وسبك زندگي براساس موسيقي شكل مي گيرد. شبكه هاي بسيارمستهجن (پرنوگراف) بيش از 300 شبكه است.

و از شبكه هاي بسيار مستهجن شبكه هاي بسيار بدتري نيز وجوددارد، كه تعداد آنها 138 شبكه است. اين آمار، آمار شبكه هايي است كه به صورت تخصصي كار مي كنند. حدود 250 شبكه فقط برنامه ويژه كودك پخش مي كنند. نزديك به 400 شبكه فقط فيلم پخش مي كنند وشبكه هاي ديني و ضد ديني، مد و لباس 32، شبكه فارسي زبان دارد.اين حجم عظيم از شبكه هاي سكولار است.

رئيس پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تأكيد كرد: كار همه اين رسانه ها فرهنگ سازي است، لذا دانشگاه ها و حوزه هاي علميه حتمابايد براي اين فرهنگ سازي برنامه داشته باشند و ان شاءالله خواهندداشت، البته ما در حال برداشتن گام هاي ابتدايي در اين عرصه هستيم واميدوارم در آينده بتوانيم با حمايت و درايت علما و پشتيباني هايي كه آنها مي كنند و با حضور در عرصه هاي علمي و مسائل رسانه اي، مشاهده مباحث نظري و توليد دانش در عرصه رسانه باشيم و براي رسيدن ودست يابي به شاخصه هاي رسانه، حوزه و دانشگاه در اين امر موفق عمل كنند، كه بتوانيم هم در عرصه عملي، كاربردي و روش ها و هم درشيوه هاي بياني راديويي و تلويزيوني نوآوري هايي داشته باشيم تا درعرصه رسانه ها هر چه بيشتر با فرهنگ دين و ارزش هاي انساني آشتي ايجاد كنيم. البته در حال حاضر اين آشتي در سطح عالم به چشم نمي خورد، هر چند رسانه هاي جمهوري اسلامي تلاش هايي را انجام مي دهند و خيلي همت كرده اند و مسئولين از ابتداي انقلاب تا الان تلاش بسياري نموده اند، اما همه آنها نيازمند كار علمي و پشتوانه هاي علمي و مراحلي براي عمل به آنها هستند و حوزه ها و دانشگاه ها بايد به اين مراحل بپردازند.

***

دومين سخنران اين همايش جناب آقاي دكتر علي لاريجاني رئيس سابق رسانه ملي بود، وي با اشاره به اينكه تلويزيون از موضوعات مهم زندگي امروز بشر است گفت : ساختار زندگي ما در عصر حاضر به نحوي است كه با رسانه ها زندگي مي كنيم، اگر در گذشته نه چندان دور، افرادمي توانستند كتابي را با ميل خودشان انتخاب كنند و كتاب وسيله ارتباطي مردم بود، امروز تلويزيون بالاجبار نه به معناي منفي، بلكه به صورت طبيعي وسيله ارتباطي مردم شده است، همه افرادي كه در عصرحاضر زندگي مي كنند به نحوي با اين رسانه در ارتباط هستند و اين ارتباط يك سويه و يك طرفه است، لذا نظامي كه بخواهد از يك مباني خاص برخوردار شود و به مسائل مختلف نگاهي داشته باشد، بايد به پرسش هاي بنيادي توجه كند و حداقل براي خودش پاسخ داشته باشد،نه اينكه غفلت كند. بنده با توجه به مسئوليت هايي كه در اين زمينه هاداشته ام، احساس مي كنم، بعضي از افراد وقتي در