حجت الاسلام جهانشاهی از امروز راهپیمایی اعتراض آمیز خود به سوی تهران را از سر گرفت

مسئولین همچنان به وعده های خود عمل نکرده و پاسخی نداده اند..

حجت الاسلام جهانشاهی از امروز راهپیمایی به سوی تهران را از سر گرفتمردم صفاشهر “سنگ خواری” را مشکل اصلی این شهر میدانند و از تاراج معادن سنگ، آن هم با نام یک موسسه خیریه، به عنوان بزرگترین اجحاف در این منطقه یاد میکنند.. وی که سه شنبه گذشته به این شهر وارد شد، بدلیل خون ریزی و درد شدید پا در اثر راهپیمایی طولانی، روانه بیمارستان ولیعصر صفاشهر شده و تا امروز در استراحت پزشکی بوده است.

حجت الاسلام جهانشاهی روز کذشته در گفتگو با خبرنگار "عدالتخواهی" ضمن تاکید بر استمرار حرکت عدالت خواهانه خود، از تداوم راهپیمایی خود به سوی تهران از امروز صبح خبر داد.

طلبه عدالتخواه سیرجانی در این گفتگو افزود: "در روزهای اخیر ضمن برقراری ارتباط با جمعی از جوانان و روحانیون صفاشهر، با ایشان در مورد مشکلات مختلف این شهر گفتگو کردیم. مردم “سنگ خواری” را مشکل اصلی صفاشهر میدانند و از تاراج معادن سنگ، آن هم با نام یک موسسه خیریه، به عنوان بزرگترین اجحاف در این منطقه یاد میکنند."  

این طلبه سیرجانی که در اعتراض به عدم پیگیری زمین خواریهای گسترده و به اثبات رسیده در شهر سیرجان توسط مسئولین کشوری و محلی به سوی تهران حرکت کرده است، هم اکنون در صفاشهر واقع در سیصد کیلومتری اصفهان به سر می برد. وی که سه شنبه هفته گذشته به این شهر وارد شده است، به دلیل خون ریزی و درد شدید پا در اثر راهپیمایی طولانی، روانه بیمارستان ولیعصر صفاشهر شده و تا امروز در استراحت پزشکی بوده است.

عده ای از جوانان و بویژه دانشجویان و طلاب انقلابی سیرجان و برخی شهرستانهای واقع در مسیر، جهانشاهی را در این سفر همراهی میکنند.
واحد ارتباطات جنبش عدالتخواه دانشجویی