صداهاى جديدى از آمريكا مى شنويم!

متكى در گفتگو با سی ان ان:

صداهاى جديدى از آمريكا مى شنويم!مجرى سى.ان.ان پرسيد: من وقتى به سخنان شما گوش مى كنم مى بينم كلمات و لحن شما با گذشته متفاوت است. من با احمدى نژاد هم ملاقات كرده ام. وى به صورت كاملا متفاوتى صحبت مى كند.. متکی پاسخ داد: صداهاى جديدى در آمريكا مى شنويم و رويكردهاى جديدى را مى بينيم و فكر مى كنيم تفكر منطقى در آمريكا بر اساس اين رويكردهاى جديد مى توانند واقعيت ها را آنگونه كه هست ببينند. ما آماده ايم به آنها در اين تلاش، كمك كنيم!

وزير امور خارجه كشورمان خواستار اصلاح نگاه خصمانه غرب به ايران شد و گفت: زمان آن رسيده است كه غرب عينك خود را تغيير دهد و به ايران از منظر ديگرى نگاه كند. به گزارش ايرنا، وزير امورخارجه در مصاحبه با شبكه تلويزيونى سى.ان.ان اظهار داشت: منظور از تغيير عينك اين است كه غرب مسايل را روشنتر و بهتر ببيند. ايران به رويكرد سازنده خود و حل و فصل مسايل و مشكلات منطقه اى و بين المللى پايبند است. وى تصريح كرد: تحليل ما اين است كه منطقه، آمريكا و هيچ فرد ديگرى در جهان ظرفيت مشاهده يك حمله نظامى ديگر را در منطقه ندارند. متكى در عين حال گفت: صداهاى جديدى در آمريكا مى شنويم و رويكردهاى جديدى را مى بينيم و فكر مى كنيم تفكر منطقى در آمريكا بر اساس اين رويكردهاى جديد مى توانند واقعيت ها را آنگونه كه هست ببينند. ما آماده ايم به آنها در اين تلاش، كمك كنيم .

وزير امور خارجه همچنين درباره توافقنامه امنيتى ميان عراق و     آمريكا گفت: باور ما اين است كه اين موافقتنامه كه بر كل منطقه تأثير خواهد گذاشت، امضا نخواهد شد. فريد زكريا مجرى برنامه گفت:جناب وزير يكى از سؤالاتى كه مطرح مى شود درباره نيات ايران است. ايران در خصوص منطقه چه نياتى در سر دارد؟ يكى از مسايلى كه سبب شك و ترديد بسيار زياد جهانيان مى شود، اظهارات رئيس جمهورى كشور شما درباره اسرائيل است رئيس جمهورى شما گفته است رژيم اشغالگر يعنى اسرائيل بايد از نقشه جهان محو شود. وى گفته است موج جديدى كه در فلسطين آغاز شده اين لكه ننگ را از جهان محو خواهد كرد. وى اخيرا نيز گفته است كه اسرائيل از صحنه جغرافيا حذف خواهد شد. منظور وى از اين سخنان چيست ؟ منوچهر متكى وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران در پاسخ گفت: رويكرد ما در خصوص رژيم اسرائيل روشن است يك حادثه اى در اروپا اتفاق افتاد و در پى آن جنگ وحشتناكى حادث شد كه در آن دهها ميليون نفر كشته شدند و كسانى از آنها نيز بازماندند. متكى تصريح كرد: اين سخن مطرح شد كه از اين قربانيان جنگ بايد محافظت شود و آنها بايد در جايى اسكان پيدا كنند. باور ما اين است كه آنچه در جنگ جهانى دوم اتفاق افتاد يك جنايت بود. در عين حال بايد از خودمان بپرسيم كه چه كسانى اين جنايت را مرتكب شدند؟ وى افزود: سؤال احمدى نژاد اين است كه اگر قرار باشد از قربانيان مذكور مراقبت شود و آنها در جايى اسكان پيدا كنند، چرا بايد در نقطه ديگرى اين كار انجام شود و مردم ديگرى بهاى اين جنايت را پرداخت كنند؟ متكى اضافه كرد: ۶۰سال از عمر اين رژيم (صهيونيستى) مى گذرد اما افكار عمومى منطقه اى مشروعيتى براى آن قائل نيست و مردم آن را دوست ندارند. البته ما نمى توانيم ديگران را وادار كنيم آنچه را كه ما مى گوييم قبول كنند اما ما فكر مى كنيم كه در يك جهان دموكراتيك حق داريم آنچه را كه فكر مى كنيم بيان كنيم . زكريا پرسيد: شما اخيرا گفته ايد كه اگر اسرائيل به ايران حمله كند اين احتمال وجود دارد كه شما نه تنها اهداف اسرائيلى را هدف قرار بدهيد بلكه اهداف     آمريكايى را نيز هدف قرار مى دهيد. مى خواهم با صراحت بگوييد كه چرا درصورت حمله اسرائيل به ايران، شما اهداف     آمريكا را هدف قرار خواهيد داد آنهم در شرايطى كه     آمريكا لااقل در ظاهر نشان مى دهد كه به نوعى در تلاش است به صورت ديپلماتيك عمل كند و نه نظامى ؟ وزير امورخارجه پاسخ داد: رژيم اسرائيل در موقعيتى نيست كه بتواند در منطقه به ماجراجويى نظامى ديگرى مبادرت كند. ما معتقد نيستيم كه اسرائيل در موقعيتى باشد كه بتواند به يك اقدام نظامى در منطقه دست بزند. متكى در عين حال افزود: بايد خاطر نشان كنم كه هنوز احتمال اين امر وجود دارد. گرچه اين احتمال بسيار بسيار كم است اما اگر قرار باشد اين اتفاق رخ بدهد كاملا ممكن است كه كشورهاى مستقل همانند ايران حس كنند كه نخستين مسئوليت آنها دفاع از خودشان است . مجرى سى.ان.ان در ادامه سؤال كرد: آيا شرايطى وجود دارد كه ايران به صورت موقت روند غنى سازى را به حالت تعليق دربياورد و آيا اين امر ممكن است؟ متكى پاسخ داد: همانطور كه گفتم،معتقدم كه ما در آغاز گفتگوها قرار داريم . ابتدا بايد قالب گفتگوها مشخص شود و مشخص كنيم درباره چه موضوعاتى بحث خواهد شد . زكريا از متكى پرسيد: شما در گذشته غنى سازى را به حالت تعليق درآورديد به نظر من اين نگرش در ايران وجود دارد كه آن گفتگوها شكست خورد. زيرا     آمريكا تضمين هاى امنيتى را در قالب هويج ها و امتيازهاى بالقوه مربوط به ورود به اين مذاكرات ارائه نكرد. آيا ضرورى است تضمين هاى امنيتى     آمريكا بخشى از بسته اى باشد كه به ايران ارائه شده است ؟ وزير امور خارجه پاسخ داد: ما هرگز تضمين هاى امنيتى     آمريكا را درخواست نكرده ايم .

مجرى سى.ان.ان در ادامه پرسيد: جناب وزير! من وقتى به سخنان شما گوش مى كنم مى بينم كه به نوعى كلمات و لحن شما با گذشته متفاوت است. من با احمدى نژاد هم ملاقات كرده ام. وى به صورت كاملا متفاوتى صحبت مى كند. سؤالى كه در ذهن من وجود دارد اين است كه آيا اين رويه بخشى از برنامه شما براى گيج كردن ماست آيا اين رويه همان چيزى است كه در آمريكا از آن با عنوان پليس خوب و پليس بد ياد مى شود، بطوريكه احمدى نژاد اظهارات بسيار آتشينى بيان مى كند و شما مطالب بسيار شيرينى بيان مى كنيد يا اينكه در رويكرد ايران تغيير واقعى حاصل شده است؟ شما چگونه واكنش خود را به بسته پيشنهادى اتحاديه اروپا و سولانا توضيح مى دهيد؟ به نظر مى رسد كه شما درباره روند مذاكرات خوشبين هستيد؟
وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران در پاسخ گفت: وزيران امور خارجه حساس ترين مسايل را در روابط و همچنين درخصوص مسايل بين المللى بررسى مى كنند. اينها مسايلى هستند كه همواره در دستور كار قرار دارند. مجرى سى.ان.ان. گفت: سؤال من اين است كه آيا شما خوشبين هستيد كه تغييرى در لحن طرف مقابلتان به وجود آمده است و احتمال شكل گيرى مناسبات خوب وجود دارد؟ متكى پاسخ داد: صداهاى جديدى را در     آمريكا مى شنويم.
ابرار