اقدام توهين آميز عربستان در انگشت نگاري از دانشجويان ايراني

سكوت مسئولان سياست خارجي

کاروانهای دانشجویی ایران که صبح امروز وارد فرودگاه جدید جده شده بودند با برخورد عجیب ماموران امنیتی عربستان مواجه شده و مورد عکس برداری و انگشت نگاری قرار گرفتند. گفته می شود دانشجویان ایرانی پس از سه ساعت معطلی در این فرودگاه و اصرار ماموران امنیتی بر لزوم انجام این کار به آن رضایت دادند.

کاروانهای دانشجویی ایران که صبح امروز وارد فرودگاه جدید جده شده بودند با برخورد عجیب ماموران امنیتی عربستان مواجه شده و مورد عکس برداری و انگشت نگاری قرار گرفتند. گفته می شود دانشجویان ایرانی پس از سه ساعت معطلی در این فرودگاه و اصرار ماموران امنیتی بر لزوم انجام این کار به آن رضایت دادند.

خاطر نشان مي شوئد كه در سال گذشته نيز چنين اتفاقي افتاده بود و سكوت مسئولان وزارت خارجه باعث شده كه امسال نير اين اتفاق توهين آميز تكرار شود.