طلبه آزاده سیرجانی حجه الاسلام علیرضاجهانشاهی دوباره دستگیر شد.

ماموران اعلام کردند که ایشان به حکم دادگاه ویژه روحانیت استان فارس به جرم خلاف شان روحانیت بودن حرکت پیاده ایشان به سمت تهران جلب هستند…بلافاصله پس از انتهای نماز آقای جهانشاهی ماموران با زور ایشان را از سر سجاده بلند کردند که با اعتراض ایشان مواجه شد. سپس به زور ایشان را سوار ماشین […]

جهانشاهیماموران اعلام کردند که ایشان به حکم دادگاه ویژه روحانیت استان فارس به جرم خلاف شان روحانیت بودن حرکت پیاده ایشان به سمت تهران جلب هستند…بلافاصله پس از انتهای نماز آقای جهانشاهی ماموران با زور ایشان را از سر سجاده بلند کردند که با اعتراض ایشان مواجه شد. سپس به زور ایشان را سوار ماشین کرده مسجد را ترک کردند. مامورین ادعا کردند ایشان را به شیراز می­برند. از سرنوشت حجه الاسلام جهانشاهی تا این لحظه خبری در دست نیست.


صبح امروز 6تن از ماموران اطلاعات با مراجعه به آقای جهانشاهی که در مسجد ابوالفضل سورمغ قبل از ورود به آباده قرار داشت. ضمن ممانعت از خروج ایشان از مسجد اعلام کردند که ایشان به حکم دادگاه ویژه روحانیت استان فارس به جرم خلاف شان روحانیت بودن حرکت پیاده ایشان به سمت تهران جلب هستند.سپس ماموران اقدام به تنظیم صورت جلسه­ ای نمودند که حجه الاسلام جهانشاهی با اذعان به لزوم تحقیق درمورد صحت حکم مامورین از امضای آن سرباز زد. سپس مامورین اعلام کردند که باید ایشان را هرچه زودتر ببرند. که به درخواست روحانی عدالتخواه قرار شد این کار بعداز ادای نماز انجام بگیرد. بلافاصله پس از انتهای نماز آقای جهانشاهی ماموران با زور ایشان را از سر سجاده بلند کردند که با اعتراض ایشان مواجه شد. سپس به زور ایشان را سوار ماشین کرده مسجد را ترک کردند. مامورین ادعا کردند ایشان را به شیراز می­برند. از سرنوشت حجه الاسلام جهانشاهی تا این لحظه خبری در دست نیست.