بیانیه دانشجويان عدالتخواه شيراز

حمایت دانشجویان از طلبه سیرجانی:

ريز موارد افعال مرتكب شده حجت الاسلام جهانشاهي را كه مغاير با اسلام ناب محمدي (ص) است – توجه كنيد كه اسلام ناب نه اسلام آمريكايي – را به تفصيل و جهت تنوير افكار عمومي، بازگو كنند.

بسم الله الرحمن الرحيم

«دعوت به نظام اسلامي ، منهاي اعتقادي راسخ و عملي پيگير در راه عدالت اجتماعي ، دعوتي ناقص ، بلكه غلط و دروغ است و هر نظامي هر چند با آرايش اسلامي ، اگر تامين قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومين ، در سرلوحه برنامه هاي آن نباشد غير اسلامي و منافقانه است و از همين جاست كه ادعاي سلاطين و حكامي كه با داعيه مسلماني و شعار پيروي از قرآن ، راه ديگر جباران را پيموده و فاصله فقير و غني را بيشتر كرده و خود در صف اغنيا قرار گرفته و از درد فقرا و پابرهنگان غافل مانده اند ، چه در تاريخ و چه در زمان حاضر ، همواره از سوي هوشمندان آشنا به معارف قرآن قرآن و اسلام ، مردود دانسته شده است . مقام معظم رهبري »
مطلع شديم با ورود حجه الاسلام جهان شاهي به استان فارس، دادگاه ويژه روحانيت استان فارس ضمن حكمي ايشان را محكوم به ارتكاب انجام اعمال مغاير با شان روحانيت دانسته و در همين جهت دستور برخود با او صادر شده است . اگرچه به تجربه فعاليت عدالتخواهانه در پيگيري مفاسد اقتصادي مديران فارس با منش قضاييان شهر اجبارا آشنا شده بوديم و اين نوع برخورد طبيعي به نظر مي رسد اما به عللي بهت زده ايم  و در همين راستا از قضات آن دادگاه شريف خواهشمنديم ريز موارد افعال مرتكب شده حجت الاسلام جهانشاهي را كه مغاير با اسلام ناب محمدي (ص) است – توجه كنيد كه اسلام ناب نه اسلام آمريكايي – را به تفصيل و به جهت تنوير افكار عمومي و ترجيحا قبل از اقامه بازداشت ، بازگو كنند .
ظلم واضحي كه از جانب متنفذين منصوب به حكومت اسلامي بر اهالي سيرجان روا شده امري است كه دل شيفتگان انقلاب را به درد آورده و اين حركت به نيابت از همه دلسوختگان انقلاب مورد حمايت قاطع فرزندان انقلاب در دانشگاه ها ست . 
دانشجويان عدالتخواه شيراز ضمن توصيه مسئولين به بازگشت به اصول انقلاب اسلامي نسبت به هرگونه برخورد حذفي و خارج از شان حريت انقلابي شخصشان هشدار مي دهد . همچنين به مسئولين بلند پايه بالا پيشنهاد مي شود لااقل به عنوان يك فرصت تحقيقاتي در مورد مفاسد مديريتي و اقتصادي و آشنايي با راهكار هاي قانوني انجام فعاليت هاي خلاف قانون و به نام اسلام ، توجهي به استان فارس داشته باشند .
و در آخر ضمن خوش آمد گويي به حجت الاسلام جهانشاهي در ورود به استان فارس، به عرض عموم مي رساند كه زمان و مكان برنامه هاي استقبالي از ايشان به زودي به اطلاع خواهد رسيد.
والسلام علي من اتبع الهدي
دانشجويان عدالتخواه شيراز
20تير 1387