ادامه مسیر طلبه سیرجانی توسط طلاب انقلابی وعدالتخواه اصفهان

و از آنجایی که راه مقابله با سنگ اندازی توقف قطار نیست …

این‏ قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن‏ است مورد احترام است تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است اما همینکه به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها کسی کمکش نمی‏کند ، بلکه‏ سنگ است که بطرف او پرتاب می‏شود و این نشانه یک جامعه مرده است ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است…

ادامه مسیر طلبه سیرجانی توسط طلاب انقلابی وعدالتخواه اصفهان

در اطلاعیه ای که در اختیار سایت عدالتخواهی قرار گرفته آمده است :
شآن روحانیت!
شهید مطهری در کتاب حق و باطل جملاتی به این مضمون نوشته اند :از کودکی همیشه این سوال برایم مطرح بود که :چرا قطار تا وقتی ایستاده است کسی به او سنگ نمی زند…اما وقتی قطار به راه افتاد سنگباران می شود…این معما برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم دیدم این‏ قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن‏ است مورد احترام است تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است اما همینکه به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها کسی کمکش نمی‏کند ، بلکه‏ سنگ است که بطرف او پرتاب می‏شود و این نشانه یک جامعه مرده است ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که : متکلم هستند نه‏ ساکت ، متحرکند نه ساکن ، باخبرترند نه بی‏خبرتر.
و از آنجایی که راه مقابله با سنگ اندازی توقف قطار نیست …….
طلاب عدالتخواه اصفهان با حمایت از حرکت طلبه انقلابی سیرجانی در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می دارد در صورت آزاد نشدن فوری حجه الاسلام جهانشاهی به صورت دسته جمعی و با پای پیاده مسیر راهپیمایی اعتراضی وی را ادامه خواهند داد.