“امام زدائی در خاطره نگاری های اخیر”

اولین شماره نشریه یادآور به سردبیری موسی حقانی و صاحب امتیازی موسسه تاریخ معاصر منتشر شد

اولین شماره نشریه یادآور به سردبیری موسی حقانی و صاحب امتیازی موسسه تاریخ معاصر منتشر شد. این نشریه در 120 صفحه رنگی و به سبک ماهنامه شاهد یاران، به شخصیت امام خمینی در مصاحبه با برخی از شاگردان و یاران ایشان می پردازد. ورود این نشریه را به جمع نشریانت جبهه فرهنگی انقلاب تبریک می گوئیم و امیدواریم که هر شماره اش، بهتر از شماره های دیگرش باشد.

اولین شماره نشریه یادآور به سردبیری موسی حقانی و صاحب امتیازی موسسه تاریخ معاصر منتشر شد. این نشریه در 120 صفحه رنگی و به سبک ماهنامه شاهد یاران، به شخصیت امام خمینی در مصاحبه با برخی از شاگردان و یاران ایشان می پردازد. ورود این نشریه را به جمع نشریانت جبهه فرهنگی انقلاب تبریک می گوئیم و امیدواریم که هر شماره اش، بهتر از شماره های دیگرش باشد.
برخی مطالب این شماره:

"یافته هائی از سلوک عملی امام خمینی" در گفت و گوی یادآور با آیت الله مکارم شیرازی

"امام، حوزه و اخلاق" در گفت و گوی یادآور با آیت الله حسین مظاهری

"نگاهی دوباره به محکمات خط امام" در گفت و گوی یادآور با آیت الله محمدرضا مهدوی کنی

"تاریخچه فرهنگی نهضت امام، دغدغه ها و چالش ها" در گفت و گوی یادآور با آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

"امام از خرداد ۴۲ تا خرداد ۶۸" در گفت و گوی یادآور با آیت الله ابوالقاسم خزعلی

خاطرات منتشر نشده مرحوم آیت الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی از سلوک اخلاقی و فقهی امام

"مختصات خط امام" در میزگرد یادآور با محمد حسن رحیمیان، سیدعلی اکبر محتشمی و محمدرضا ناصری

"نیم قرن با امام، گفته ها و ناگفته ها" در گفت و گوی یادآور با آیت الله سیدهاشم رسولی محلاتی

"امام در نجف، راهبردها و آثار" در گفت و گوی یادآور با سید محمود دعائی

"امام زدائی در خاطره نگاری های اخیر" در گفت و گوهائی با سیدحمید روحانی، سید حسین موسوی تبریزی و روح الله

حسنیان

"یاد آن خرداد ماندگار" در گفت و گوی یادآور با شیخ علی اصغر مروارید

"ناگفته هائی از تاریخچه مبارزات و سیره عملی امام خمینی" در گفت و گوی یادآور با سیدهادی خسروشاهی

"امام و روشنفکران، تعامل ها و تقابل ها" در گفت و گوی یادآور با دکتر سیدصادق طباطبائی

"کارنامه موسسه نشر و تنظیم آثار امام در بوته نقد" در گفت و گوی یادآور با دکتر حمید انصاری

جستارهائی از منش و روش امام خمینی به روایت آیت الله لنکرانی و یاران او به قلم علی ابوالحسنی(منذر)

برای دریافت برخی از مطالب این نشریه به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.iichs.org/yadavar.htm