اگر سال ها زندانی ام کنید بعد از آزادی به راهپیمایی ام ادامه خواهم داد!

آخرین اخبار از طلبه سیرجانی پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه تا احقاق عدالتیادآور می شود وی هم اکنون در زندان ویژه طلاب شیراز، به سر می برد و اعلام کرده است تا آخر در مسیری که آغاز کرده است در مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و دفاع از حق مردم ،به پیگیری مطالبات رهبری ادامه خواهد داد

اگر سال ها زندانی ام کنید بعد از آزادی به راهپیمایی ام ادامه خواهم داد!

به گزارش سایت عدالتخواهی؛پس ازهفت روز بی اطلاعی از وضعیت حجه الاسلام جهانشاهی که توسط اداره اطلاعات به دلیل اقدام علیه امینت کشور! در زندان به سر می برد ظهر دیروز اجازه تماس با اطرافیان به ایشان داده شد.
حجه الاسلام جهانشاهی با ابیان این مطلب که به وی گفته شده که در صورت برگشتن وی به سیرجان حاضر به آزادی فوری وی هستند،گفت؛جواب داده است که در صورت آزادی ،از همان محلی که دستگیر شده، به مسیرش ادامه می دهد و اگر سالها در زندان بماند و سپس آزاد شود بازهم مسیر را ادامه می دهد.
ایشان به مسئولان زندان شرط عدم ادامه راهش را حضور یکی از مسئولین قوه قضاییه جهت مذاکره در همان مسجد محل دستگیریش  اعلام کرده است.
یادآور می شود وی هم اکنون در زندان ویژه طلاب شیراز، به سر می برد و اعلام کرده است تا آخر در مسیری که آغاز کرده است در مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و دفاع از حق مردم ،به پیگیری مطالبات رهبری ادامه خواهد داد.

آخرین خبر حاکی است که طلاب اصفهان در روز های آتی حرکت خود را در راهپیمایی اعتراضی نسبت به عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت دسته جمعی و با پای پیاده مسیرو راه طلبه سیرجانی را ادامه خواهند داد