مناظره تمدن و خوشچهره درباره طرح تحول اقتصادي

فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مرتضي تمدن مشاور رييس جمهور و محمد خوشچهره عضو اقتصاددان مجلس هفتم، در اين مناظره در خصوص طرح تحول اقتصادي و مسايل پيشروي اجراي آن گفتگو خواهند كرد.
اين مناظره ساعت 17 الي 19 فردا يكشنبه در فرهنگسراي رسانه واقع در ميدان وليعصر برگزار خواهد شد

فردا برگزار مي‌شود؛

مناظره تمدن و خوشچهره درباره طرح تحول اقتصادي

خبرگزاري فارس: مناظره مرتضي تمدن و محمد خوشچهره پيرامون طرح تحول اقتصادي فردا برگزار مي‌شود

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مرتضي تمدن مشاور رييس جمهور و محمد خوشچهره عضو اقتصاددان مجلس هفتم، در اين مناظره در خصوص طرح تحول اقتصادي و مسايل پيشروي اجراي آن گفتگو خواهند كرد.
اين مناظره ساعت 17 الي 19 فردا يكشنبه در فرهنگسراي رسانه واقع در ميدان وليعصر برگزار خواهد شد.