نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به رئیس دادسرای انتظامی قضات

به تخلفات مطرح شده در مورد مرتضوی رسیدگی کنید..

نامه جنبش عدالتخواه به رییس دادسرای انتظامی ثضات درباره قاضی مرتضویچندی است موارد متعددی از مفاسد مدیریتی در دانشگاه آزاد و همچنین قاضی مرتضوی در این خصوص، توسط یکی از نمایندگان مجلس به صورت علنی در رسانه ها منتشر شده است.. پیش از این نیز مسئول هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد از اهمال و تخلفات وی در عدم رسیدگی به پرونده متهمان اصلی فروش سوالات کنکور و گم شدن این پرونده حساس در دادستانی تهران خبر داده بود.

"دستی که  می خواهد با ناپاکی درافتد، باید خود پاک باشد" رهبر حکیم انقلاب

نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به
حجه الاسلام صدیقی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات

چندی است موارد متعددی از مفاسد مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین آقای قاضی مرتضوی ،دادستان تهران در این خصوص، توسط یکی از نمایندگان  محترم مجلس که عضو کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه  آزاد بوده، به صورت علنی در رسانه ها منتشرشده است. و پیش از  این هم مسئول کمیته تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد از اهمال و تخلفات این قاضی در عدم رسیدگی به پرونده متهمان اصلی فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 82و 83 و همچنین گم شدن این پرونده مهم و حساس در دادستانی تهران، ، خبر داده بود.

از سوی دیگر شاهد برخورد ها ی نامعقول و غیرقانونی این قاضی با یکی دیگر از نمایندگان محترم مجلس و اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه و نیز توهین این قاضی به جایگاه نمایندگی و شأن نظارتی مجلس و همچنین تهدید رسانه ها و مطبوعات و فیلتر کردن یکی از سایت ها به بهانه درج جوابیه آن نماینده محترم در جواب اهانت نامه این قاضی، بوده ایم. که با واکنش شدید جمع کثیری از نمایندگان مجلس هشتم همراه بود.

با توجه به تعارضات پیش آمده بین نمایندگان مجلس و این قاضی و مطرح شدن این سولات و ابهامات در اذهان عمومی جامعه، خواستاریم با عنایت به جایگاه قانونی آن نهاد که مرجع رفع این ابهامات می باشد؛ به موارد متعدد اتهامات و تخلفات احتمالی این قاضی در پرونده های مطرح شده از سوی این نماینده مجلس ، و موارد ذکر شده در بالا با قاطعیت ودقت هرچه  سریع تر رسیدگی نمایید و گزارش عملکرد خود را در این خصوص به صورت علنی منتشر نمایید.

بدیهی است عدم پیگیری چنین شبهاتی در فضای جامعه موجب بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی حواهد شد.انشالله با پیگیری جدی این پرونده گامی در جهت رسیدن به هدف عالی این قوه که بفرموده رهبری همان ملجأ و پناهگاه مظلومان و مستضعفان هست، برداشته باشیم.