تجمع دانشجویان شیراز مقابل دادگاه ویژه روحانیت

تجمع در اعتراض به دستگیری جهانشاهی ،طلبه سیرجانی

جهانشاهی چند سالی است که پیرو مطالبات رهبری پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و برخورد با مفسدان در شهرستان سیرجان بوده است. و پیش از این هم مدت 50 روز را بدون اینکه جرم و شاکی وی مشخص باشند در زندان ویژه کرمان سپری کرده است.وی در آخرین تلاش خود برای ……خبر ها حاکی است دانشجویان درصورت آزاد نشدن وی تجمع را به تحصن خواهند کشاند.

در اعتراض به دستگیری طلبه سیرجانی جمعی از دانشجویان دانشگاه های شیراز ،تجمع خود را مقابل دادگاه ویژه روحانیت استان فارس آغاز کردند.

این در اعتراض به دستگیری طلبه سیرجانی جمعی از دانشجویان دانشگاه های شیراز ،تجمع خود را مقابل دادگاه ویژه روحانیت استان فارس آغاز کردند.

این تجمع در اعتراض به دستگیری جهانشاهی ،طلبه سیرجانی که به جرم رعایت نکردن شأن روحانیت که از سوی دادگاه ویژه طلاب استان فارس صادر شده ،هم اکنون 14 روز است که در زندان ویژه طلاب شیراز بازداشت شده است.

جهانشاهی چند سالی است که پیرو مطالبات رهبری پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و برخورد با مفسدان در شهرستان سیرجان بوده است. و پیش از این هم مدت 50 روز را بدون اینکه جرم و شاکی وی مشخص باشند در زندان ویژه کرمان سپری کرده است.وی در آخرین تلاش خود برای مطالبه از مسئولین ،تصمیم داشت با پای پیاده به سمت تهران حرکت کند که با ممانعت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در شهرستان آباده دستگیر و راهی زندان شد.

خبر ها حاکی است دانشجویان درصورت آزاد نشدن وی تجمع را به تحصن خواهند کشاند. .