بازداشت حجت الاسلام احمدي و ضرب و شتم دانشجويان و طلاب تجمع كننده شيرازي توسط حراست دادگاه ويژه روحانيت

صبح امروز در مقابل دادسراي ويژه روحانيت فارس رخ داد:

بازداشت حجت الاسلام احمدي و ضرب و شتم دانشجويان و طلاب تجمع كننده شيرازي توسط حراست دادگاه ويژه روحانيتبرخوردهاي اخير با طلبه سيرجاني، حجت الاسلام احمدي و دانشجويان شيرازي در حالي صورت گرفته كه رهبر عدالتخواه انقلاب در آخرين سفر خود به شيراز، ضمن انتقاد ضمني از برخوردهاي قضايي با عدالتخواهان، بار ديگر بر حمايت قاطع خود از جريانات و عناصر عدالتخواه در سراسر كشور تاكيد نمودند.

در دومین روز تحصن دانشجویان اتفاق افتاد:

بازداشت حجت الاسلام احمدي و ضرب و شتم دانشجويان و طلاب تجمع كننده شيرازي توسط حراست دادگاه ويژه روحانيت

به گزارش سایت عدالتخواهی،صبح امروز حراست دادگاه ويژه روحانيت شيراز در اقدامي غيرقانوني و سوال برانگيز، با حمله و تهاجم يكباره به دانشجويان و طلاب شيرازي تجمع كننده در مقابل دادگاه وي‍ژه روحانيت اين شهر، با ايشان درگير شده و اقدام به ضرب و شتم آنها كردند و دست نوشته ها و پارچه هایی که جملات رهبری بر آن نقش بسته بودند را پاره کردند.

به گزارش خبرنگار عدالتخواهي، تعدادي از طلاب و دانشجويان دانشگاههاي مختلف استان فارس، از روز گذشته تجمع آرام خود را در مقابل دادگاه ويژه روحانيت در اعتراض به دستگيري –و به عبارت بهتر ربودن- حجت الااسلام جهانشاهي، توسط دادگاه ويژه روحانيت آغاز نمودند. با عدم آزادي طلبه سيرجاني، تجمع دانشجويان به تحصن آرام انجاميد و تاكنون ادامه دارد. در اين اقدام غيرانساني حراست دادسراي  ويژه روحانيت شيراز كه با درگيري شديد همراه بوده و حتي بدون تذكر قبلي صورت گرفته بود، حجت الاسلام احمدي يكي از روحانيون متحصن، بازداشت شده و به داخل دادسرا كشانده شده است.
برخوردهاي اخير با طلبه سيرجاني، حجت الاسلام احمدي و دانشجويان شيرازي در حالي صورت گرفته كه رهبر عدالتخواه انقلاب در آخرين سفر خود به شيراز، ضمن انتقاد ضمني از برخوردهاي قضايي با عدالتخواهان، بار ديگر بر حمايت قاطع خود از جريانات و عناصر عدالتخواه در سراسر كشور تاكيد نمودند.

اخبار بعدی را  از سایت عدالتخواهی پیگیری کنید