با تأسيس دفتر حافظ منافع در تهران بهتر مي توانيم با مخالفين نظام در ايران رابطه برقرار كنيم

قرباني شدن منافع ملي به پاي ژستهاي سياسي/روزنامه آمريكايي بوستون گلوب:

قرباني شدن منافع ايران در صورت رابطه با آمريكاآشنايي با زمينه هاي ارتباطي با اهالي اين كشور به طرز اسفناكي افول يافته است.. و وزارت امور خارجه آمريكا بايد با به كارگيري نفراتي خاص با سياستمداران، دانشجويان و رسانه ها و مخالفين جمهوري اسلامي در تماس باشد امري كه با تأسيس دفتر اين كار بسيار آسان تر خواهد شد.

امروز روزنامه كيهان نيز بالاخره در قالب خبر كوتاهي سكوت را شكست و در ستون "خبر ويژه" خود نوشت:

يك روزنامه آمريكايي نوشت: با تأسيس دفتر حافظ منافع در تهران بهتر مي توانيم با مخالفين نظام در ايران رابطه برقرار كنيم.
بوستون گلوب مي نويسد: به دليل فقدان روابط ديپلماتيك، افسران اطلاعاتي آمريكا مجبور هستند بر منابع امنيتي انگلستان و ديگر متحدينش راجع به روند سياسي پيچيده ايران تكيه نمايند. در اين بين در وزارت امور خارجه آمريكا افراد مسلط به زبان فارسي براي صحبت با ايرانيان و البته آشنايي با زمينه هاي ارتباطي با اهالي اين كشور به طرز اسفناكي افول يافته است و اينها همگي به روند ديپلماسي آمريكا براي به كارگيري روش هاي مستقيم در تعامل با جمهوري اسلامي لطمه مي زند و وزارت امور خارجه آمريكا بايد با به كارگيري نفراتي خاص با سياستمداران، دانشجويان و رسانه ها و مخالفين جمهوري اسلامي در تماس باشد امري كه با تأسيس دفتر اين كار بسيار آسان تر خواهد شد.
گفتني است برخي محافل ضد انقلاب داخلي هم از تسهيل ارتباط با دولت آمريكا از طريق ايجاد دفتر حافظ منافع استقبال كرده اند كه قابل پيش بيني به نظر مي رسد اما متأسفانه برخي مقامات از جمله يكي از مقامات داخلي در يك اظهارنظر نسنجيده از تأمين امنيت ديپلمات هاي آمريكايي! سخن گفت كه تعجب آور است.