تجمع اعتراض آمیز دانشجویان به سیاست ها و موضع گیری های اخیر دولت مصر

امروز ساعت 17 مقابل دفتر حفاظت منافع مصر

این تجمع در اعتراض به موضع گیری های مقامات مصری و برخورد اهانت آمیز و مطرح کردن قصد اهانت به حضرت امام خمینی و هتاکی به مقدسات انقلاب اسلامی ایران و در اعتراض به سکوت دستگاه دیپلماسی کشور در مقابل دفتر حافظ منافع مصر برگزار می شود.


به گزارش گروه دریافت خبر سایت عدالتخواهی، این تجمع در اعتراض به موضع گیری های مقامات مصری و برخورد اهانت آمیز و مطرح کردن قصد اهانت به حضرت امام خمینی و هتاکی به مقدسات انقلاب اسلامی ایران و در اعتراض به سکوت دستگاه دیپلماسی کشور در مقابل دفتر حافظ منافع مصر برگزار می شود.
این تجمع امروز ساعت 5 بعدازظهر مقابل دفتر حافظ منافع دولت مصر وا قع در خیابان شریعتی ،بعد از پل رومی کوچه شهید رضایی، با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاههای تهران برگزار خواهد شد.