نخست وزیر انگلیس هم تهديد كرد: تحريم‌ها شدت می یابد اگر ایران تعلیق نکند

ولن ترضي عنك اليهود ولاالنصاري حتي تتبع ملتهم…

انگليس هم تهديد كردما به كساني كه حق موجوديت اسرائيل را زير سوال برده و زندگي شهروندان آن را تهديد مي كنند ميگوييم.. انگليس در كنار اسرائيل خواهد ايستاد. ما آماده‌ايم در راس تلاش‌ها براي اعمال تحريم‌هاي شديد عليه تهران قرار بگيريم و از جامعه بين‌المللي دعوت مي‌كنيم به ما بپیوندند.

نخست وزيرانگليس در اولين سخنراني خود خطاب به اعضاي كنست گفت كه در صورتي كه ايران پيشنهاد قدرت هاي جهاني را رد كند با انزواي روزافزون روبرو خواهد شد.

 گوردون براون، نخست وزير انگليس روز دوشنبه خطاب به اعضاي كنست گفت: ايران اكنون يك گزينه آشكار براي انتخاب دارد يا برنامه هسته اي خود را به حالت تعليق در آورد و پيشنهاد مذاكرات را بپذيرد يا با انزواي هر چه بيشتر و پاسخ جمعي نه يك كشور بلكه چندين كشور روبرو شود.

به گزارش رويتر، براون با تكرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته‌يي ايران افزود: همانطور كه ما كارهاي مربوط به سه قطعنامه اجباري شوراي امنيت سازمان ملل را به پيش برديم انگليس به همراه آمريكا و اتحاديه اروپا به تلاش براي جلوگيري از برنامه هسته اي تسليحاتي ايران ادامه خواهد داد.

مقامات دولتي انگليس كه در سفر براون به  اسراییل با وي همراه بودند به رویترز گفتند كه اگر ايران مشوق‌ها را نپذيرد گام بعدي تشديد تحريم ها خواهد بود که احتمالا تحريم عليه صنعت نفت وگاز ايران  را  نیز در بر خواهد گرفت.

اين مقامات گفتند كه چنين تحريم‌هايي دسترسي ايران به تجهيزات و قطعات يدكي مربوط به پالايشگاه هايش را دشوار كرده و به اين ترتيب بازار انرژي داخلي ايران را هدف قرار مي‌دهد.

براون در سخنراني خود گفت: ما به كساني كه حق موجوديت اسرائيل را زير سوال برده و زندگي شهروندان آن را تهديد مي كنند مي گوييم كه مردم اسرائيل حق دارند در اينجا زندگي كنند؛ با آزادي و امنيت زندگي كنند . وی افزود :هر زمان كه صلح ، ثبات و موجوديت شما تحت خطر قرار بگيرد انگليس در كنار اسرائيل خواهد ايستاد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاري آلمان، براون گفت: ما آماده‌ايم در راس تلاش‌ها براي اعمال تحريم‌هاي شديد عليه تهران قرار بگيريم و از جامعه بين‌المللي دعوت مي‌كنيم به ما بپیوندند.