این بار پیاده روی در شان دانشجویان نیست؛

برخورد با دانشجویان شیرازی در مسیر حرکت به اصفهان

در اعتراض به روند كُند پيگيري مفاسد اقتصادي و وجود مافياي قدرت و ثروت و عدم پاسخگويي مسئولين قضايي و به ويژه دستگيري طلبه سيرجاني، قصد پياده روي تا اصفهان و پيوستن به دانشجويان عدالتخواه اصفهان و تشكيل كاروان جهت پياده روي تا تهران را داشتند، در مسير راه توسط ماموران انتظامي پاسگاه سورمق شهرستان ده بيد دستگير شدند. 


به گزارش عدالتخانه، روند برخورد با گروه های مردمی و دانشجویی معترض به روند ضعیف مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، روز گذشته جمعی از دانشجویان شیرازی که در اعتراض به بازداشت طلبه انقلابی سیرجانی، دو روز تحصن در مقابل دادگاه وبژه روحانیت شیراز کرده بودند، در مسیر حرکت به سمت اصفهان دستگیر شدند.

مطابق خبر سایت آرمان 57، تعدادی از دانشجويان مجمع دانشجويي مطالبه آرمان هاي انقلاب شیراز كه در اعتراض به روند كُند پيگيري مفاسد اقتصادي و وجود مافياي قدرت و ثروت و عدم پاسخگويي مسئولين قضايي و به ويژه دستگيري طلبه سيرجاني، قصد پياده روي تا اصفهان و پيوستن به دانشجويان عدالتخواه اصفهان و تشكيل كاروان جهت پياده روي تا تهران را داشتند، در مسير راه توسط ماموران انتظامي پاسگاه سورمق شهرستان ده بيد دستگير شدند. 

مطابق این گزارش، ماموران انتظامی اعلام داشته اند كه "صلاح نيست پياده روي كنيد" و دستگيري دانشجويان را به علت "فشارهاي بعضي مسوولين" مي دانستند. 

اخبار حاکی از این است که دانشجويان بعد از مدتي آزاد شده تا همراه با ماموران به صورت تحت الحفظ در ادامه مسير خود، از حوزه استحفاظي خارج شوند.
 
گفته می شود دانشجويان مذكور در حال حاضر در حال ادامه مسير به سمت اصفهان هستند.