در شهر چه مي گذرد…

محروميت و استضعاف در تهران از دريچه دوربين:

در شهر چه ميگذرداينجا تهران است. ام القراي جهان اسلام. البته نه گوشه اي از شهر و دور از چشمان مردان و زنان و خبرنگاران و.. . بلكه در خيابان پر رفت و آمد كارگر، كنار ميدان شلوغ انقلاب.

اينجا تهران است. ام القراي جهان اسلام. البته نه گوشه اي از شهر و دور از چشمان مردان و زنان و خبرنگاران و.. . بلكه در خيابان پر رفت و آمد كارگر، كنار ميدان شلوغ انقلاب.

انقلابي كه رهبرش ميگفت: «امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهين بي‌درد شروع شده است.. ما براي احقاق حقوق فقرا در جوامع بشري تا آخرين قطعه خون دفاع خواهيم كرد. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي است و مسلمانان در يك تشكيلات بزرگ اسلامي رونق و زرق و برق كاخ‌هاي سفيد و سرخ را از بين خواهند برد».

براي دريافت اندازه واقعي عكس اينجا را كليك كنيد.