آیا انتظار به سر خواهد آمد؟!

كردان: ارایه اساسنامه شركت نفت تا پایان سال

 هيچ‌كس تاكنون نيامده ارزيابي كند اساسنامه شركت ملي نفت چقدر مخل و ممد فعاليت اين شركت است و اگر لغو شود در توسعه صنعت نفت چه تأثيري دارد و اگر لغو نشود چه خواهد شد.وي افزود: هيچ‌كس ارزيابي كه منجر به نتيجه در جهت حاكميت بخشي وزارت نفت در اين زمينه بشود انجام نداده است تا اين نزاع چند ساله بين قواي كشور مشخص و به نتيجه برسد


قائم مقام وزير نفت با تشريح آخرين وضعيت خط لوله صلح، اساسنامه نفت و سرمايه‌گذاري هاي نفتي گفت: امسال بين 15 تا 3/15 ميليارد دلار امكان اعتباري سرمايه‌گذاري در صنعت نفت وجود دارد كه چنين امكاني در گذشته فراهم نبود.

علي كردان چند روز قبل طي بازديدي كه از خبرگزراي فارس به عمل آورد در گفت‌وگويي با خبرنگار اقتصادي فارس به تشريح برخي فعاليت هاي وزارت نفت از جمله مذاكرات قرارداد خط لوله صلح (انتقال گاز ايران به هند و پاكستان) پرداخت.
كردان درباره امضاي تفاهم نامه اخير شركت ملي نفت با شركت روسي گازپروم گفت: يكي روشهاي روسيه براي بازگشت به قدرت شوروي سابق از طريق انرژي است كه روسيه محل اقدام آن را گاز پروم قرار داده است.
وي افزود: در حوزه گازي،گاز پروم يك شركت وسيع در جهان است كه همكاري و ارتباط ايران با اين شركت ارزنده است.

كردان اضافه كرد: در مدت كوتاهي آقاي ملير مدير گازپروم به ايران رفت‌و‌آمد كرد و هيئتي از ايران به روسيه سفر كرد تا مقدمه اين تفاهم نامه فراهم شود.در سفر اخير ميلر در تهران براي اجرايي شدن اين تفاهم‌نامه كار گروه‌هايي تشكيل شد كه بايد محورهاي آن را بررسي و تبديل به سندهاي عملياتي كنند.

قائم مقام وزر نفت تصريح كرد: آغوش جمهوري اسلامي نسبت به تمام شركت‌هاي نفت و گاز جهان كه تمايل به فعاليت در ايران به جز شركت‌هايي كه در اختيار صهيونيست‌ها است، باز است.ما علاقمند به همكاري شركت‌هاي بزرگ نفتي هستيم و اين ارتباط به نفع منافع طرفين است و عليه منافع هيچ كشور و شركتي نيست.
كردان در ادامه با اشاره به پيگيري ايران و روسيه براي تشكيل مجمع كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز گفت: در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري بايد ايران براي تأسيس «اوپك جهاني گاز» ميدان‌داري كند و همكاري نزديكي ايران و روسيه و قطر با هم براي ايجاد يك سازمان براي امور گاز و كشورهاي توليدكننده گاز براي دفاع از كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده زمينه درستي براي پيگيري تأسيس اوپك گازي است.

*آخرين خط وضعيت قرارداد خط لوله صلح

كردان گفت: در اين پروژه سه كشور در اين پروژه مشاركت دارند منهاي ايران دو كشور هند و پاكستان داراي مشكلات ديرينه‌اي با هم هستند. همين كه اين خط، خط صلح نامگذاري شده مفهوم آن اين است كه آغازگر اين جريان ايران است كه بين دو كشوري كه هنوز ترك مخاصمه امضا نكرده‌اند زمينه‌هاي اقتصادي و انرژي را مبناي صلح و دوستي در منطقه شبه قاره هند درنظر گرفته است.
وي افزود: هندي‌ها در اين مذاكرات نسبت به ترانزيت‌ گاز از مرز ايران به پاكستان و انتقال گاز از پاكستان تا مرز هند دو نگاه دارند. پاكستان نسبت به چگونگي انجام اين كار نظري و باعث شده اين با تأخير پيش رود.
كردان تاكيد كرد: تاكنون هيچ قراردادي بين سه كشور امضا نشده و تمام اقدامات در سطح گفت‌وگو، حل مسئله مورد مقامات هند و پاكستان به طور جدي فعال شده‌اند.
قائم مقام وزير نفت ادامه داد: پيگيري هاي دبيران شوراي عالي امنيت ملي دو كشور با سرعت پيش مي‌رود و مسائل سياسي داخلي پاكستان و تأخيرهايي كه پس از ترور بوتو به‌وجود آمد، باعث ايجاد تأخير در اين زمينه شد.
به گفته وي، وقتي در هند اتفاقاتي مي‌افتد و ائتلاف دولت هند با اين تصميمات مخالفت مي‌كند و از سوي ديگر جريان وسيع ديگر طرفدار خط لوله صلح در ايران است ارتباطي به موضوع خط لوله صلح پيدا نمي‌كند.سياست‌هاي دروني دولت هند كليه امور دولت هند را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
وي افزود: پاكستان يك‌سال كامل در دوران خلاء بي‌تصميمي و هند يكي دو ماه است در خلاء بي‌تصميمي به‌سر مي‌برد و ربطي به جمهوري اسلامي ايران ندارد و دولت مستقر در هند و پاكستان تأثيرگذار در اين صحنه است.هنر ايران اين است كه فتيله اين كار را فارغ‌ از مواردي كه درون اين كشورها رخ مي‌دهد روشن نگه داشته است.
رييس هيات مديره شركت ملي صادرات گاز تاكيد كرد: عليرغم اينكه كساني در اين زمينه سنگ‌اندازي مي‌كنند، مذاكرات پيشرفت خوبي داشته است. تمايل وزراي نفت دولت هند و پاكستان براي سفر به ايران تمايل بسيار خوبي است اما تاكنون هيچ دعوتنامه‌اي براي آنها نفرستاديم و آخرين اقدامي كه نسبت به دولت هند شده پيشنهادي به صورت غير رسمي به ايران ارسال كردند و ما از طريق وزارت امور خارجه پاسخ داديم.
كردان تصريح كرد: سه چهار نكته به صورت غيررسمي پيشنهاد كرده بودند كه ما تمايل داريم منبع گاز را مشخص كنيد كجاست يا ما تمايل داريم اگر بشود گاز را در مرز هند تحويل بدهيد يا مسئله ترانزيت و هزينه انتقال را به دولت پاكستان را ايران بپذيرد و ما بتوانيم با ايران تسويه‌حساب كنيم.
قائم مقام وزير نفت در ادامه گفت: ما نيز مواضع جمهوري اسلامي ايران را پاسخ داديم و آن را به گفت‌وگويي عالي در سطح وزيران موكول كرديم كه اين مواضع غيررسمي را مطابق منافع سه كشور مورد تصميم‌گيري قرار مي‌دهند.
كردان درباره قيمت فروش گاز در اين قرارداد و مخالفين آن گفت: مطلقاً چيزي به نام قيمت حتي در حد گفت‌وگو و تفاهم‌نامه هم در اين قرارداد نهايي نشده است.

*اساسنامه شركت ملي نفت

كردان درباره اقدامات صورت گرفته براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس گفت: اين اساسنامه در پايان دوره هفتم پيگيري شد اما قانون اصل 44 در آن لحاظ نشده و نظرات وزارت نفت تأمين نشده بود.
وي افزود: ما اين اساسنامه را آماده كرديم و در اواخر مجلس هفتم كه