220 روستاي استان خراسان جنوبي شبکه آب‌رساني ندارند

محروميت صاحبان انقلاب از حقوق اوليه زندگي:

834 روستاي بالاي 20خانوار در استان وجود دارد که از اين تعداد 331روستا داراي شبکه آب‌رساني با ضريب بهره‌وري بيش از 70% ، 188 روستا داراي شبکه آب‌رساني با ضريب بهره‌وري بين30 تا 70 درصد و220 روستا فاقد شبکه آب‌رساني هستند.

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي گفت: 51 مجتمع آب‌رسان نيمه تمام و در حال اجرا در خراسان جنوبي وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خراسان جنوبي، بسكابادي، افزود: 834 روستاي بالاي 20خانوار در استان وجود دارد که از اين تعداد 331روستا داراي شبکه آب‌رساني با ضريب بهره‌وري بيش از 70% ، 188 روستا داراي شبکه آب‌رساني با ضريب بهره‌وري بين30 تا 70 درصد و220 روستا فاقد شبکه آب‌رساني هستند.

وي افزود: در حال حاضر 51 مجتمع آب‌رساني در استان نيمه‌ تمام يا در دست اجراست و تا پايان سال 86، حدود200 ميليارد ريال براي پروژه‌هاي نيمه تمام هزينه شده که براي اتمام آن‌ها 450ميليارد ريال اعتبار ديگر مورد نياز است و با اجراي کامل اين پروژه‌ها مشکل آب32 هزار خانوار حل خواهد شد.

بسکابادي درباره اقدامات انجام گرفته براي مقابله با بحران خشکسالي، گفت: در سال جاري مبلغ 12 هزار و300 ميليون ريال از سرفصل اعتبارات ستاد حوادث به اين شرکت اختصاص يافته که از اين مبلغ بابت آب‌رساني سيار سه ميليارد ريال، خريد تانکر سيار 3/6 ميلياردريال و اجراي شبکه آب‌رساني به هفت روستا مبلغ 5/7 ميليارد ريال، اختصاص يافته است.

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي راهکارهاي مقابله با بحران خشکسالي را در انجام طرح‌هاي آني، کوتاه مدت، ميان مدت و طرح‌هاي بلند مدت دانست و افزود: با توجه به شرايط بحراني حاکم بر منطقه اعتبار تخصيص يافته کافي نبوده و شرکت در حال پيگيري دريافت اعتبار لازم براي انجام اين طرح‌هاست.

وي ادامه داد: به منظور مقابله با بحران خشکسالي براي طرح‌هاي آني مبلغ 11 هزار و 100ميليون ريال ، طرح‌هاي کوتاه مدت 19 هزار و200ميليون ريال، طرح‌هاي ميان مدت 114 هزار و600 ميليون ريال و در طرح‌هاي بلند مدت450 هزار ريال اعتبار مورد نياز است که اميدواريم با مساعدت مسؤولان امر اين مشکل برطرف شود.