بدون گرفتن امتیازات قانونی، این کار خیانت مسلم به انقلاب اسلامی و خون شهدا و حضرت امام است

بررسي طرح گشايش دفتر حافظ منافع آمريكا در ايران در گفتگوي عدالتخواهي با دكتر كوشكي:

كوشكي: بدون گرفتن امتیازات قانونی، این کار خیانت مسلم به انقلاب اسلامی و خون شهدا و حضرت امام استامتیازات قانونی میتواند چیزهایی از قبیل گرفتن اصل تعهد از آمریکا در قبال عدم دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازگرداندن اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و… باشد و در نهایت اجازه تاسیس دفتر را بدهیم..

گفتگوی سایت عدالتخواهی با دکتر کوشکی در مورد گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا:

جناب آقای دکتر کوشکی! در روزهای اخیر رییس جمهور و مسئولین ارشد دستگاه دیپلماسی کشور، در اقدامی شگفت آور و برای اولین بار پس از انقلاب، موافقت ضمنی و بعضا صریح خود را با گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران اعلام نموده اند. موضعی که هرگز دولتهای گذشته حتی اگر در خفا تمایلش را هم داشتند، جرأت طرحش را نداشتند و قطعا با واکنشهای گسترده مردمی روبرو می شدند. این درحالیست که ابتدا این مسئله از سوی آقای متکی مطرح شد نه طرف آمریکایی. لطفا در ابتدا نظرتان را در این مورد  بفرمایید.

رابطه میان جمهوری اسلامی و آ مریکا را آمریکاییها قطع کردند. لذا برای حفظ عزت جمهوری اسلامی لازم است که برای داشتن حداقل رابطه، آمریکایی ها پیش قدم شوند و وقتی پیش قدم شوند این ماییم که باید امتیاز از آنها بگیریم و در قبال گرفتن امتیاز قانونی، اجازه تاسیس دفتر را به آنها بدهیم. امتیازات قانونی میتواند چیزهایی از قبیل گرفتن اصل تعهد از آمریکا در قبال عدم دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازگرداندن اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و… باشد و در نهایت اجازه تاسیس دفتر را بدهیم. بدون گرفتن امتیازات قانونی، این کار خیانت مسلم به انقلاب اسلامی و خون شهدا و اندیشه های حضرت امام است.

آیا با تاسیس دفتر از نظر اقتصادی و نظامی و… امنیت برای ایران حاصل میشود ؟
به هیچ عنوان با تاسیس دفتر، امنیت کسی تامین نشده و حرف خنده داری است.

فلسفه گرفتن این امتیازات چیست؟
از آنجا که آمریکا دشمن است و دارای خوی استکباری است، این شرایط در واقع شروطی اند که اگر آمریکا بپذیزد در واقع از خوی استکباری خود دست برداشته است.

آیا ممکن است در ادامه این تصمیمات، در آینده (مثلا در دولت های  آینده) صحبتی از سفارت بشود؟
 اگر شروط ما را بپذیزند –یعنی از خوی استکباری خود پایین بیایند– سفارت هم اشکال ندارد. چرا که همین الان هم منافع آمریکا –توسط سو ئیس- حفظ میشود و با شرط قبول امتیازات ما، با سفارت هم مشکلی نداریم. مثلا با پذیرش شرط  عدم دخالت در امور داخلی، دیگر نخواهند توانست بگویند که چرا انرژی هسته ای؟ چرا به فلان جا کمک میکنید یا نمی کنید؟

آیا ما این توان دیپلماسی را داریم؟
البته می توانیم اینها را مطرح کنیم. اما این دولت و این دیپلماسی بعید میدانم که این توان را داشته باشد. ولی جمهوری اسلامی، چنین قدرتی و توانی را دارد و از چنین اقتداری برخوردار است.

آقای دکتر! علت مطرح شدن مذاکره از سوی دولت ایران و آمریکا چیست؟
آمریکا بی شک در موضع ضعف قرار گرفته است. اما آنچه مهم است این است که آیا دستگاه دیپلماسی این عرضه و قدرت را دارد که از فرصت بدست آمده برای تحقیر دولت آمریکا استفاده کند. به شرطی می توانیم امتیازات بگیریم و آمریکا را تحقیر کنیم که خودمان موقعیت خود  را بشناسیم. اگر ما اشتیاق نشان دهیم این فرصت از دست میرود.