مبارزه و رفاه و سرمایه، دنیاخواهی و آخرت جویی.. هرگز با هم جمع نمی شوند

متن كامل پیام حضرت امام(ره) به مناسبت پذیرش قطعنامه(1):

پيام قطعنامه امامآنهایی هم كه تصور می كنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان كمك می كنند آب در هاون می كوبند.. مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانند كه عده ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقلاب هر كس را كه بخواهد برای فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فورا او را كمونیست و التقاطی می خوانند.

ملت عزیز ما كه مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی هستند به خوبی دریافته اند كه مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنها كه تصور می كنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند و آنهایی هم كه تصور می كنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان كمك می كنند آب در هاون می كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است كه هرگز با هم جمع نمی شوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند. مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانند كه عده ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقلاب هر كس را كه بخواهد برای فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فورا او را كمونیست و التقاطی می خوانند… 
 
  
 
29 تیر سالروز صدور پیام حضرت امام(ره) به مناسبت پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل از سوی ایران است. اكنون 19 سال از پذیرش قطعنامه می‌گذرد. ایشان دراین پیام به جوانان سفارش كردند كه قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانند و خودشان را برای یك مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده كنند.

متن كامل این پیام كه در آن به سالگرد كشتار خونین مكه هم پرداخته شده به این شرح است.

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ملت ایران لقد صدق اللّه رسوله الرءیا بالحق لتد خلن المسجد الحرام ان شاءاللّه آمنین. (1) علیرغم گذشت یك سال از كشتار فجیع و بی رحمانه حجاج بی دفاع و زائران مؤمن و موحد به وسیله نوكران امریكا و سفاكان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت و حیرتند.

آل سعود با كشتن میهمانان خدا و به خاك و خون كشیدن بهترین بندگان حق نه تنها حرم را، كه جهان اسلام را آلوده به خون شهیدان نمود و مسلمانان و آزادگان را عزادار ساخت.

مسلمانان جهان در سال گذشته و برای اولین بار عید قربان را با شهادت فرزندان ابراهیم – علیه السلام – كه دهها بار از مصاف با جهانخواران و اذناب آنان برگشته بودند، در مسلخ عشق و در منای رضایت حق جشن گرفتند و بار دیگر امریكا و آل سعود، بر خلاف راه و رسم آزادگی، از زنان و مردان، از مادران و پدران شهید، از جانبازان بی پناه ما كشته ها گرفتند، و در آخرین لحظات نیز با ناجوانمردی و قساوت بر پیكر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشكیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند.

انتقام از چه كسانی و از چه گناهی؟ انتقام از كسانی كه از خانه خویش به سوی خانه خدا و خانه مردم هجرت نموده بودند! انتقام از كسانی كه سالها كوله بار امانت و مبارزه را بر دوش كشیده بودند. انتقام از كسانی كه همچون ابراهیم – علیه السلام – از بتشكنی برمی گشتند، شاه را شكسته بودند، شوروی و امریكا را شكسته بودند، كفر و نفاق را خرد كرده بودند. همانها كه پس از طی آن همه راهها با فریاد: واءذن فی الناس بالحج یاءتوك رجالا(2) پا برهنه و سر برهنه آمده بودند تا ابراهیم را خوشحال كنند، به میهمانی خدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار سفر را از چهره بزدایند، و عطش خویش را در زلال مناسك حج برطرف نمایند و با توانی بیشتر مسئولیتپذیر گردند و در سیر و صیرورت ابدی خود نه تنها در میقات حج، كه در میقات عمل نیز لباس و حجاب پیوستگی و دلبستگی به دنیا را از تن به در آورند. همانها كه برای نجات محرومان و بندگان خدا راحتی راحت طلبان را بر خود حرام، و محرم به احرام شهادت شده بودند و عزم را جزم كردند تا نه تنها بنده زرخرید امریكا و شوروی نباشند، كه زیر بار هیچكس جز خدا نروند.

آمده بودند كه دوباره به محمد – صلی اللّهعلیه و آله و سلم – بگویند كه از مبارزه خسته نشده اند و به خوبی می دانند كه ابی سفیان و ابی لهب و ابی جهل برای انتقام در كمین نشسته اند، و با خود می گویند مگر هنوز لات و هبل در كعبه اند.

آری، خطرناكتر از آن بتها، اما در چهره و فریبی نو.

آنها می دانند كه امروز حرم، حرم است اما نه برای ناس، كه برای امریكا! و كسی كه به امریكا لبیك نگوید و به خدای كعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد.

انتقام از زائرانی كه همه ذرات وجود و همه حركات و سكنات انقلابشان مناسك ابراهیم را زنده كرده است، و حقیقتا می رود تا فضای كشور و زندگی خویش را با آوای دلنشین لبیك، اللهم لبیك معطر سازد.

آری، در منطق استكبار جهانی هر كه بخواهد برائت از كفر و شرك را پیاده كند متهم به شرك خواهد شد، و مفتیها(3) و مفتی زادگان این نوادگان بلعم باعوراها، (4) به قتل و كفر او حكم خواهند داد.

بالاخره در تاریخ اسلام می بایست آن شمشیر كفر و نفاقی كه در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیره خواران بنی امیه – علیهم لعنةاللّه – برای نابودی و قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر اسلام، یعنی حضرت ابی عبداللّه الحسین – علیه السلام – و یاوران با وفای او، پنهان شده بود مجددا از لباس همان میراث خواران بنیسفیان به درآید و گلوی پاك و مطهر یاوران حسین – علیه السلام – را در آن هوای گرم، در كربلای حجاز و در قتلگاه حرم، پاره كند، و همان اتهاماتی را كه یزیدیان به فرزندان راستین اسلام زدند و آنان را خارجی و ملحد و مشرك و مهدورالدم معرفی كردند، درست همان را به رهروان راه آنا