برنامه ها، تذکرات، زمان و مکان دقیق نشست پانزدهم جنبش عدالتخواه دانشجویی

قابل توجه تشکلهای دانشجویی و مرتبطین سراسر کشور:

نشست پانزدهم جنبشتولیدات و محصولات مختلف تشکل خود را برای عرضه به تشکل های دیگر دانشگاه ها به همراه داشته باشید. با توجه به اینکه سطوح مختلف افراد در نشست حضور دارند و نیز موضوعات متنوعی مورد نیاز به بحث و بررسی می باشند، برنامه های مختلفی برای نشست طراحی شده..

1. حضور در نشست فقط برای کسانی که پس از ارسال فرم پذیرش به دفتر مرکزی جنبش، حضور ایشان مورد تایید قرار گرفته و با آنها تماس گرفته شده است ممکن می باشد و امکان پذیرش هیچ کس (حتی فعالین تشکل ها) خارج از این ضوابط وجود ندارد . بدیهی است امکان حضور افراد به جای یکدیگر نیز وجود ندارد .
2. پذیرش در روز شنبه مورخ 19/5/87 از ساعت 8 تا 11 در محل نشست به آدرس  كرج دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران انجام می شود .
3. نشست تا بعداز ظهر روز جمعه مورخ 25 مردادماه به مدت 6 روز ادامه دارد و حضور افراد تا پایان برنامه ها لازم می باشد. امکان حضور با تاخیر در نشست و نیز خروج زودتر از موقع از نشست وجود ندارد لذا دوستان با توجه به این مطلب برنامه ریزی بفرمایند .
4. نیازی به همراه داشتن پتو نیست ولی وسایل شخصی و ملافه مورد نیاز خواهند بود .
5. تولیدات و محصولات مختلف تشکل خود را برای عرضه به تشکل های دیگر دانشگاه ها به همراه داشته باشید .
6. با توجه به اینکه سطوح مختلف افراد در نشست حضور دارند و نیز موضوعات متنوعی مورد نیاز به بحث و بررسی می باشند، برنامه های مختلفی برای نشست طراحی شده است که ممکن است تنها بخشی از آنها، نیازهای خاص شما را برطرف نماید لذا از کلیه فرصت های طراحی شده برای نشست چه برنامه های داوطلبانه و چه برنامه های عمومی استفاده نمایید.
همچنین ببینید:

سرفصلهای دروس و مطالب آموزشی در پانزدهمین نشست جنبش عدالتخواه

زمان بندی ارائه دروس و مطالب آموزشی در پانزدهمین نشست جنبش عدالتخواه