کاری کنید که جوانان سیرجانی در زمان حیات خویش، شاهد مجازات زمین خواران این منطقه باشند!

نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان و جوانان پیگیر مبارزه با زمین خواری سیرجان خطاب به رئیس قوه قضائیه

حرکت لاک پشتی همکاران حضرتعالی در منطقه در برخورد با مفسدین و فرصت پنج شش ساله، ولی بسیار کوتاه برای همکارانتان در منطقه!، این مسأله را در ذهن بسیاری از ما جوانان این مرز و بوم به وجود آورده است که شاید در زمان حیات خویش، شاهد مجازات زمین خواران و متخلفین این منطقه نباشند، چرا که ممکن است عمر این نسل کفاف ندهد!…


نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان و جوانان پیگیر مبارزه با زمین خواری سیرجان خطاب به رئیس قوه قضائیه

کاری کنید که جوانان سیرجانی در زمان حیات خویش، شاهد مجازات زمین خواران این منطقه باشند!

حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه!
رسالت اصلی قوه قضائیه، رسیدگی به حقوق مردم، گسترش عدالت، بازرسی و دادرسی است. این دستگاه، مهمترین کانون مبارزه و برخورد با مفسدین و مجازات و محاکمه آنهاست.
لیکن به دلایل متعدد از جمله تعریف رسالت جدید برای این قوه از سوی جنابعالی، مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری!، عملکرد این قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی به معرفی آفتابه دزدها و تعداد اندکی از مفسدین بدون پشتوانه و برخورد با اراذل و اوباش و معتادان ـ که خود زائیده مفاسد اقتصادی و شکاف طبقاتی ناشی از آن است ـ محدود شده است.
پرونده شهرام جزایری، یکی از خرده مفسدین اقتصادی، از بدو شکل گیری تاکنون گویای مشکلات این قوه در دوران ریاست طولانی جنابعالی بر آن است که پیش از آن، از آن به عنوان «ویرانه قضایی» یاد نموده اید! اما عملکرد مدیریت 9 ساله شما بر این دستگاه، در اذهان عمومی و افکار مردمی این تصور را ساخته است که این ویرانه در این مدت، به «مخروبه قضایی» تبدیل شده است. کافی است جهت اثبات این ادعا و جایگاه این قوه در اذهان مردم، نظر سنجی جامع و نه فرمایشی، صورت بگیرد تا بدانید و دریابید عموم مردم، اصلا" امیدی به این دستگاه عظیم پرمدعا ندارند و بزرگترین سرمایه را که همان اعتماد و امیدواری مردم است، در پشت سر خویش ندارد!
در نزد افکار عمومی، این دستگاه نه تنها با دستگاه قضایی اسلامی و عدالت علوی همخوانی ندارد چه بسا با فرسنگ ها فاصله، شاید در برخی موارد در تقابل صریح با آن باشد که مجال پرداختن به آن نیست.
جناب آقای هاشمی شاهرودی، بزرگ منادی حمایت از سرمایه گذاری!
دستگاه قضایی که باید با معترضین به بیت المال و مفسدین اقتصادی، شدیدترین برخوردها را بنماید در دوران مدیریت طولانی مدت شما، شدیدترین و سریع ترین برخوردها را عدالتخواهان و پیگیری کنندگان مبارزه با مفاسد داشته است.
دستگاه قضایی در دوران جنابعالی، با برخورد با مفسدین و متخلفین، نگران آبروی نظام و انقلاب اسلامی در صورت کوتاهی احتمالی در این امر حیاتی باشد، بیشتر نگران آبروی محکومین ـ و نه متهمین ـ به فساد اقتصادی است و از عمل به «قانون تشهیر»(اعلام اسامی مفسدین اقتصادی) سرباز می زند.
دستگاه قضایی که باید با قاطعیت با دانه درشتها و سردمداران مفاسد اقتصادی برخورد کند، چنان با آفتابه دزدها با قاطعیت و سرعت برخورد می کند که سالهاست که حسرت چنین برخوردی با دانه درشت و عوامل اصلی مفسدین اقتصادی را در دل مردم به جای گذاشته است.
چگونه باید این تناقض بزرگ را توجیه کرد که دستگاه قضایی تحت امر جنابعالی، اجازه انتشار تصاویر کیف قاپان و آفتابه دزدها را به رسانه ها و مطبوعات می دهد، اما از قانون اعلام اسامی مفسدین اقتصادی سرباز می زند!
دستگاه قضایی در دوران مدیریت شما، بیش از اینکه خود مطیع و تابع و پایبند قانون اساسی و رسمی این کشور باشد، نه تنها از عوامل اصلی عدم رعایت قانون خصوصا قانون تشهیر است، بلکه در برابر قانون رسمی این کشور می ایستد و حتی مانع نظارت منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی می شود.

جناب آقای هاشمی شاهرودی، بزرگ حامی سرمایه گذاری در کشور!
حضرتعالی علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری(حفظه الله) بر هم جهتی امنیت سرمایه گذاری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، به خلط این دو مقوله پرداخته اید و چنان در حمایت از سرمایه گذاری گوی سبقت را از دیگران ربوده اید که گویا، سرمایه گذاری در کشور، جز حضرتعالی مدافع و متصدی دیگری ندارد و این تلقی پیش امده که وظیفه برخورد با مفاسد اقتصادی، وظیفه دیگر قوا و تشکلهای دانشجویی است و این شائبه پیش آمده است که دستگاه تحت امر جنابعالی، در این زمینه، هیچ وظیفه و رسالتی برای خود نمی بیند و نمی داند!
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی!
لابد یادتان نرفته است که موضع گیری حضرتعالی و دستگاه قضایی در امر حمایت از سرمایه گذاری، آن چنان وظایف دیگر این دستگاه ـ که وظایف اصلی و اولیه و قانونی این دستگاه است ـ را تحت الشعاع قرار داده بود که دانشجویان در بیانیه های مختلف در طول سه سال اخیر، از حضرتعالی خواسته اند که حمایت از سرمایه گذاری را به متولی اصلی آن یعنی دولت واگذار نمائید و رسالت اصلی خود در برخورد با مفسدان اقتصادی را فراموش نکنید! چنین موضع گیری دانشجویان بیش از هر چیزی بر فاصله گرفتن دستگاه تحت امر شما، از مسیر قانونی، عرفی و آرمانی خویش است که در تاریخ دستگاه قضایی ـ و شاید هم در جهان اسلام ـ بی نظیر باشد. صد افسوس که حضرتعالی، توجهی به این خواسته متین و منطقی دانشجویان و دلسوزان انقلاب نکرده اید!
آیت اله هاشمی شاهرودی، منادی بزرگ توسعه قضایی!
طولانی شدن پرونده های مفاسد اقتصادی در دستگاه تحت امر جنابعالی، آنقدر طولانی می شود که به مرور زمان ممکن است پرونده به فراموشی سپرده شود و شاید حتی از موضوعیت بیفتد! که بعید هم نیست بارها افتاده باشد!
پروند های زمین خواری های مختلف، در محاکم به بهانه های مختلف معطل می مانند اما طلبه معترض به زمین خواری در کمتر از دو ماه، با بهانه جویی عده ای و به جرم «تشویش اذهان عمومی»! محکوم می شود و در کمتر از هشت ماه، دو بار بازداشت می شود؟ آیا قابل قبول است ک
ه مدیر کل دادگستری همان استان، حتی نتواند نام یک پرونده مختومه مفاسد اقتصادی را ذکر نماید؟ آیا این خواسته غیر منطقی و غیر عقلایی است که دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی و زمین خواری برخورد کند؟ یا حتی، آرزوی مبارزه با مفسدین اقتصادی و زمین خواریها را بر جوانان این مرز و بوم عیب می دانید؟!
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی!
حتما" در جریان پرونده زمین خواری های گسترده سیرجان هستید مثل خیلی دیگر از مسئولان ادرات و نهادها و قوا و حتما هم نام علیرضا جهانشاهی، طلبه سخت کوش و مبارز شهرستانی را شنیده ای و لابد مثل خیلی های دیگر، در دل وی را تحسین کرده اید!
زمین خواریهای این شهرستان هم نزدیک به شش سالی است که در کل منطقه و سه سالی است که در کل کشور پیچیده است. تلاشهای این طلبه انقلابی و اعتراضات مردمی این منطقه و جوانان و دانشجویان سراسر کشور نشان داد که باید از دستگاه قضایی تحت امر شما، انتظار واقعی داشته باشند یا مأیوس باشند اما ناامیدی مردم و دانشجویان، از شما سلب مسئولیت نمی کند. حرکت لاک پشتی همکاران حضرتعالی در منطقه در برخورد با مفسدین و فرصت پنج شش ساله، ولی بسیار کوتاه برای همکارانتان در منطقه!، این مسأله را در ذهن بسیاری از ما جوانان این مرز و بوم به وجود آورده است که شاید در زمان حیات خویش، شاهد مجازات زمین خواران و متخلفین این منطقه نباشند، چرا که ممکن است عمر این نسل کفاف ندهد!
لذا از حضرتعالی انتظار داریم با تسریع در پیگیری این پرونده، شاهد برخورد با مفسدین، زمین خواران و متخلفین این منطقه در کمتر از 50 سال آینده باشیم تا چنین آرزویی را با خود به گور نبریم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
االهم ثبت قلوبنا علی آمالنا
جمعی از دانشجویان و جوانان پیگیر مبارزه با زمین خواری سیرجان