انتقاد شدید از معرفی کردان

بیانیه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل:

کردان به هیچ وضعی مناسب وزارت نیستمطرح شدن واژه‌ عدالت در انتخابات سوم تير كه ريشه در ادبيات انقلاب اسلامي و گفتمان اصيل انقلاب اسلامي داشت، و ثمره اش احياي دوباره اين ادبيات در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي بود كه برخي از ابعاد آن عمداً يا غفلتاً در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي به حاشيه مديريت كلان كشور رانده شده بود…

کردان به هیچ وضعی مناسب وزارت نیستبه گزارش عدالتخواهی، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل با صدور بيانيه اي انتقادي در خصوص معرفي علي كردان براي سمت وزارت كشور اعلام كرده است: متأسفانه در چند روز اخير شاهد آنيم كه براي تصدي مسئوليت مهم و حساس وزارت كشور، رئيس جمهور محترم گزينه اي را به مجلس شوراي اسلامي معرفي نموده كه معتقديم اين گزينه خيرالموجودين گزينه هاي مديريت كشور براي اين سمت نمي باشد.

متأسفانه چنين انتخابي از سوي رئيس جمهور باعث خواهد شد تا به پايگاه اجتماعي جريان معتقد بر گفتمان عدالتخواهي آسيبي جدي وارد شود و از خوشبيني مردم نسبت به چنين گفتماني بكاهد.

به گزارش عدالتخواهی به نقل از سایت مستقل، متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:

اسلام، كامل كننده آنچه پيش از بعثت پيامبر عظيم الشأن اسلام توسط ديگر پيامبران الهي براي هدايت و سعادت بشري در ميان مردم تبليغ گشته بود؛ اهميت بسياري بر برپايي عدالت و قسط در جوامع قائل مي باشد.

اسلام، شعار عدل و عدالت خواهي را از متن آفرينش الهي به درون جامعه و عموم انسانها كشاند، و با تمام موانع و دست اندازها به جنگ و ستيز برخاست تا حكومت عدل الهي را در سرتاسر جامعه بشري تحقق دهد. و اسلام عدل پرور را در تمام زمينه هاي انساني و بشري و در تمام ابعاد وجودي انساني مجسم نمايد، و عدالت و اعتدال واقعي و همه جانبه را لباس وجود بر تن گسترده بشريت آراسته گرداند، و انسانها خود، و با تمام وجود و اختيار و آگاهي و به صورت طبيعي و منطقي و خودجوش و خودكار قائم به قسط گردند.

البته آنچه بزرگترين بي عدالتي در حق واژه عدالت مي باشد نگاه تك بعدي و تك ساحتي

به مبحث عدالت بوده و با چنين نگاهي از رسوخ عدالت در ابعاد مختلف جلوگيري گردد.

از آنجا كه يكي از ابعاد مهم و سرنوشت ساز در بحث عدالت استفاده عادلانه از نيروها و مديران كارآمد براي اجراي اصل عدالت مي باشد و قطعاً بسياري از ابعاد عدالت و گسترش آن در جامعه، زماني محقق خواهد شد كه مسئولان و مديراني كه بر امور جامعه ناظر و مدير مي باشند، خود بر اساس عدالت بر سركار آيند و شايسته ترين و لايق ترين فرد براي چنين مهمي بوده باشند.

در سيره عملي رسول گرامي اسلام(ص) براي اداره حكومت و انتخاب افراد براي سپردن مسئوليت به آنان چنين مهمي رعايت مي شد، اهليت و شايستگي لحاظ مي گرديد؛ نه وابستگي قبيلگي، رنگ پوست، سن و…

حضرت اميرالمومنين علي(ع) به عنوان سمبل عدالت در تاريخ بشريت در استقرار نظام حکومتي نيز بر اساس عدالت محوري خواهان سپردن امور به تواناترين و داناترين افراد بود.

ايشان با اعتقاد به اين اصل که "کار مردم جز به شايستگي زمامداران سامان نمي يابد" و با قبول اين دو مقدمه که "کارها به وسيله کارکنان درست مي شود" و "آفت کارها ناتواني کارکنان است" به اين نتيجه رسيد که بر طبق اصل عدالت و حاکم کردن معيار لياقت و شايستگي در نظام سياسي "کارها را به دست افراد متخصص و خبره" بسپارد.

در نظام برخاسته از انقلاب اسلامي نيز سياست به درستي بر پايه دين استوار گشته و اين بدان معناست كه سياست برخاسته از چنين تفكري مي بايست همانطوري عمل نمايد كه در سيره اسلام سفارش گشته است.

بر همين اساس برپايي عدالت به عنوان يكي از اركان چنين نظامي قطعاً مورد توجه و نظر مي باشد و سوم تير 84 در تاريخ اين سرزمين يادآور حماسه اي مردمي از جنس انقلاب اسلامي در بهمن 57 بود، چنين نگاهي به رويداد سوم تير بيش از آنكه به دليل شور و نشاط حاكم بر مردم و به خصوص نسل سوم انقلاب اسلامي باشد به دليل تفكر حاكم بر چنين حضوري قابل بررسي است؛ مطرح شدن واژه‌ عدالت در انتخابات سوم تير كه ريشه در ادبيات انقلاب اسلامي و گفتمان اصيل انقلاب اسلامي داشت، و ثمره اش احياي دوباره اين ادبيات در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي بود كه برخي از ابعاد آن عمداً يا غفلتاً در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي به حاشيه مديريت كلان كشور رانده شده بود.

اما متأسفانه در چند روز اخير شاهد آنيم كه براي تصدي مسئوليت مهم و حساس وزارت كشور، رئيس جمهور محترم گزينه اي را به مجلس شوراي اسلامي معرفي نموده كه معتقديم اين گزينه خيرالموجودين گزينه هاي مديريت كشور براي اين سمت نمي باشد.

متأسفانه چنين انتخابي از سوي رئيس جمهور باعث خواهد شد تا به پايگاه اجتماعي جريان معتقد بر گفتمان عدالتخواهي آسيبي جدي وارد شود و از خوشبيني مردم نسبت به چنين گفتماني بكاهد.

البته با توجه به شناختي كه از رئيس جمهور محترم نسبت به پايبندي به چنين گفتماني داريم دو احتمال در خصوص معرفي آقاي علي كردان براي سمت وزارت كشور بيش از ديگر احتمالات قوت مي يابد.

يكي تحت فشار بودن دولت براي معرفي چنين فردي توسط برخي لابي هاي سياسي در قدرت، كه البته در صورت صحت چنين احتمالي بايد به جناب آقاي رئيس جمهور يادآوري نمائيم كه اين دولت ثمره تلاش و مبارزه اقشار مختلف مردم خصوصاً دانشجويان مسلمان مي باشد و جريان هاي سياسي در مسير روي كار آمدن دولت هيچ ديني بر گردن رئيس جمهور ندارند كه امروز طلب سهم كنند.

احتمال ديگر آنكه گويا يك موازنه