براي ارتقاء امنيت اجتماعي بايد از جوب پريد!

براي رفتن به بيرجند تا 50 هزار تومان مجبورند کرايه پرداخت کنند!

 بله باور کنيد حجت الاسلام بامري امام جمعه بخش دلگان شهرستان ايرانشهر چندوقت پيش با کمک افراد خير و با دادن قول پرداخت ماهيانه 20 تا 30 هزار تومان حدود 100 شرور مسلح را خلع سلاح کرد. به گفته حجت الاسلام بامري در بين اين گروه فردي به چشم مي خورد که سرقت مسلحانه اش دزديدن چند پاکت کشک از يک پيرزن بود…

موقعي که سخن از اشرار مسلح به ميان ميايد ذهن بيشتر ما ، فورا متوجه افرادي مي شود که با استفاده ازاسلحه بانک مي زنند يا با شترها ، وانت ها و کاميونهايشان مواد مخدر قاچاق ميکنند ، اما شايد برايتان تعجب آور باشد ، اگر بشنويد برخي از همين اشرار مسلح با دادن قول پرداخت ماهانه 20 تا 30 هزار تومان ، اسلحه هايشان را تحويل بدهند. بله باور کنيد حجت الاسلام بامري امام جمعه بخش دلگان شهرستان ايرانشهر چندوقت پيش با کمک افراد خير و با دادن قول پرداخت ماهيانه 20 تا 30 هزار تومان حدود 100 شرور مسلح را خلع سلاح کرد. به گفته حجت الاسلام بامري در بين اين گروه فردي به چشم مي خورد که سرقت مسلحانه اش دزديدن چند پاکت کشک از يک پيرزن بود.

—-

اگر از اشرار فقيري که با خوشحالي سلاح خود را تحويل دادند بگذريم خوشحالي زنان سرپرست خانوار هم بعد از اجراي طرح اکرام ايتام در نوع خودش جالب است. زناني که براي هر يتيم خود ماهانه تا 35 هزار تومان دريافت مي کردند طبيعي است که با دريافت 10 هزارتومان از يک يا دو نفر حامي هم ابراز رضايت کنند اگرچه خيلي از اين ايتام حتي يک حامي را هم ندارد . برخي از اين زنان سرپرست خانوار ممکن است به خاطر همين فقر به فحشا کشيده شوند که البته اگر آنها از روي اکراه و اضطرار به اين کار دست زده باشند گناهش متوجه مسئولاني است که به بي عدالتي ها در جامعه دامن زده اند.

( ولا تکرهو فتياتکم علي البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا و من يکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحيم ) – کنيزان پاکدامن خود را براي مال دنيا به فحشا اجبار نکنيد  البته خدا نسبت به آنها اگر از روي اکراه به فحشا کشيده شوند بخشاينده و مهربان است سوره نور آيه  ۳۳).

 

اما وضع روستائيان دورافتاده در شهرهاي شرق کشور هم جالب است . روستائياني که از يارانه بنزين چيزي بدستشان نمي رسد مجبورند در صورت رفت و آمد به شهر مبالغ کلاني را بدهند. همکارم عليمرداني که چندي پيش به همراه خبرنگاران براي بازديد از مصوبات استاني دولت به خراسان جنوبي رفته بود با چند نفر از ساکنان يک روستا که با بيرجند و سربيشه 150 کيلومتر فاصله دارد مصاحبه گرفته بود . آنها جواب داده بودند براي رفتن به بيرجند تا 50 هزار تومان مجبورند کرايه پرداخت کنند. موضوعي که کمر مرد را مي شکند.

—-

هدفمند نبودن يارانه ها در سالهاي گذشته باعث شده بود افراد مرفه جامعه بيشترين استفاده را از اين يارانه ها ببرند. ناعادلانه بودن توزيع يارانه ها موضوعي بود که مسئولان دولتهاي قبلي هم به آن اذعان داشتند اما هيچ وقت نتوانستند مشکل را برطرف کنند و اصلا جرات نکردند دست به چنين کار بزرگ – و شايد از نظر آنها خطرناک- بزنند اما انگار محمود احمدي نژاد معتقد است توان اجراي اين کار را دارد . احمدي نژاد از اينکه عدم موفقيت اين طرح باعث شود وي در دوره بعد انتخابات رياست جمهوري راي نياورد نمي ترسد. او معتقد است اين کار مثل از جوب پريدن است و بايد از جوب پريد ممکن است پايت هم کمي خيس شود . او مي گويد بايد اين فاصله طبقاتي ناشي از ناعادلانه بودن يارانه ها را از بين برد. توزيع نقدي يارانه ها فقط يکي از بخشهاي طرح تحول اقتصادي آقاي احمدي نژاد است. اگر دولت بتواند طرح تحول اقتصادي خود را با کمترين عوارض اجرا کند شايد بتوان اميدوار بود در کنار توزيع عادلانه ثروت شاهد کاهش آسيبهاي اجتماعي در جامعه نيز باشيم. موضوعي که تاثير گذاري آن بيشتر از طرحهائي نظير ارتقاء امنيت اجتماعي خواهد بود . چون در طرح ارتقاء امنيت مسئولان به سراغ معلول رفته و از علت غافل شده اند . طبيعي است فقر يکي از علل اصلي بروز آسيبهاي اجتماعي است و هرچه به سمت عدالت پيش برويم امنيت جامعه نيز بيشتر خواهد شد.

وبلاگ در انتظار موعود