جاسبی و عباسپور!

دلایل رد گزارش تفحص از آموزش عالی

این در حالی است که در سال 84 قرار بود 35 میلیارد تومان از طریق 4 بانک در اختیار دانشگاه آزاد قرار داده شود که بانکها از این کار امتناع کردند و اصلا اعتباری به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اختصاص نیافت و مبلغی که دانشگاه آزاد توانسته بود به وام شهریه اختصاص دهد، از درآمدهای خودش بوده بدین ترتیب این بخش از گزارش غلط بوده است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از عدم پذیرش گزارش کمیته تحقیق و تفحص از آموزش عالی خبر داد و در بیان تشریح دلایل رد این گزارش به مواردی چون عدم بررسی وضعیت دانشگاه پیام نور از سال 84 و وجود برخی موضع گیریها در گزارش اشاره کرد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارش تحقیق و تفحص از آموزش عالی بسیار دیر و 2 هفته مانده به پایان عمر مجلس هفتم به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شد و فاقد نامه مبنی بر تصویب نهایی آن در کمیته تحقیق و تفحص بود.

وی افزود: برخی از اعضای کمیته نیز از تصویب گزارش در کمیته اظهار بی اطلاعی می کردند از این رو از هیئت خواسته شد تأییدیه را به کمیسیون ارسال کند که در نهایت قرار شد در آخرین جلسه ای که می شد گزارش کمیته را در کمیسیون مطرح کرد، در همان جلسه نیز برای ارائه در صحن به تصویب برسد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش تحقیق و تفحص از آموزش عالی دارای اشتباهاتی بود که نه تنها در یک جلسه، بلکه در چندین جلسه پیاپی باید در کمیته مورد بررسی قرار می گرفت تا اشکالات رفع و برای ارائه به صحن مجلس آماده شود.

گزارش کمیته تحقیق و تفحص فاقد بررسی وضعیت پیام نور از سال 84 بود
عباسپور با اشاره به برخی اشکلات موجود در این گزارش به مهر گفت: به عنوان مثال تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور از سال 84 به بعد صورت نگرفته بود این در حالی است که وضعیت این دانشگاه و مشکلات مربوط به آن با توجه به گسترش از سال 84 به بعد اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: در مورد دانشگاه آزاد نیز در گزارش عنوان شده بود با توجه به اینکه در سال 84 مجلس 60 میلیارد تومان اعتبار برای وام شهریه به صندوق رفاه اختصاص داده است و از این مبلغ 35 میلیارد تومان به دانشگاه آزاد مربوط می شده، آنچه توسط دانشگاه آزاد به این امر اختصاص یافته در صورت در نظر گرفتن سالهای 84 و 85، تنها 11 میلیارد تومان بوده است

وی افزود: لذا در گزارش تحقیق و تفحص نبود 23 میلیارد تومان باقیمانده به عنوان ابهامی در عملکرد صندوق دانشگاه آزاد ذکر شده بود.

یک اشتباه گزارش کمیته تحقیق و تفحص در مورد دانشگاه آزاد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در حالی است که در سال 84 قرار بود 35 میلیارد تومان از طریق 4 بانک در اختیار دانشگاه آزاد قرار داده شود که بانکها از این کار امتناع کردند و اصلا اعتباری به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اختصاص نیافت و مبلغی که دانشگاه آزاد توانسته بود به وام شهریه اختصاص دهد، از درآمدهای خودش بوده بدین ترتیب این بخش از گزارش غلط بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به موارد متعددی که در رابطه با دانشگاهها مطرح شده بود لازم بود تا هر کدام از آنها به طور کامل مورد توجه و بررسی قرار گیرند و نهایتا نظرات دستگاهها شنیده و گزارش جمع بندی شود.

وجود موضع گیریهایی در گزارش کمیته تحقیق و تفحص
عباسپور گفت: از سوی دیگر در گزارش تحقیق و تفحص، موضع گیریهایی شده بود که باید مورد بحث قرار می گرفت.

وی افزود: درباره مسائل فرهنگی دانشگاهها و مشکلات مربوط به آن نیز مواردی مطرح شده بود که نظر برخی اعضای کمیته در این زمینه متفاوت بود و نیاز به وقت مبسوط جهت بررسی و تبادل نظر داشت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: به دلیل وجود این مشکلات، گزارش و تأیید آن در یک جلسه کمیسیون امکانپذیر نبود و در نهایت اکثریت اعضا، گزارش تحقیق و تفحص را برای ارائه به صحن علنی مجلس هفتم آماده ندیدند و آن را رد کردند.

مطالب مرتبط:

جوابيه فرزند هادوي به اظهارات دكتر عباسپور