ماه و نیم حبس، 30 هزار تومان جریمه نقدی و 3 سال ممنوع الورود به سیرجان

دادگاه ویژه روحانیت، با تبیین شأن روحانیت!!! جرم جهانشاهی را تشویش اذهان عمومی دانست

به گزارش سایت عدالتخواهی، دادگاه ویژه روحانیت بالاخره پس از هفته ها، حکم حجت الاسلام علیرضا جهانشاهی، طلبه انقلابی سیرجانی، را که به دلیل پیاده روی اعتارض آمیزش در عدم برخورد با مفاسد اقتصادی و زمین خواری چند هفته ای در بازداشت به سر می برد، اعلام کرد.


حجت الاسلام علیرضا جهانشاهی به 23 ماه و نیم حبس، 30 هزار تومان جریمه نقدی و 3 سال ممنوع الورود به سیرجان محکوم شد.
به گزارش سایت عدالتخواهی، دادگاه ویژه روحانیت بالاخره پس از هفته ها، حکم حجت الاسلام علیرضا جهانشاهی، طلبه انقلابی سیرجانی، را که به دلیل پیاده روی اعتارض آمیزش در عدم برخورد با مفاسد اقتصادی و زمین خواری چند هفته ای در بازداشت به سر می برد، اعلام کرد.
دادگاه ویژه روحانیت، این طلبه عدالتخواه را به 23 ماه و نیم حبس، 30 هزار تومان جریمه نقدی و 3 سال ممنوع الورود به سیرجان محکوم نمود. و جرم ایشان را تشویش اذهان عمومی عنوان کرد.
دادگاه ویژه روحانیت، پیش از این پیاده روی اعتراض آمیز این طلبه سیرجانی، را رفتاری خلاف شأن روحانیت دانسته بود و وی را در حوالی آباده فارس بازداشت کرده بود و بدین گونه دادگاه ویژه روحانیت، شأن روحانیت را تبیین و تفسیر کرد.

مسئولین دادگاه که از وی درخواست تجدیدنظر داشتند وی با نوشتن عبارت «بسم الله القاصم الجبارین» با درخواست انها مخالفت کرد و عنوان کرد که اگر سالهای سال زندانی ام کنید نمی توانید مرا از راه حقی که بدان اعتقاد و یقین دارم منصرفم کنید. شما هم به جای برخورد با امثال من، که جرمی مرتکب نشده ایم، به برخورد با زمین خحواران و مفسدین اقتصادی بپردازید.