تجمع در اعتراض به مواضع شرم‌آور مشاور رييس جمهور در قبال رژيم صهيونيستي

فردا توسط جنبش عدالتخواه و در مقابل سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود:

در پی سخنان حرمت شکنانه رحیم مشایی، معاون رئیس جمهور، پیرامون حمایت از مردم اسرائیل! دانشجويان عدالتخواه و نمایندگان تشکلهای عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی از سراسر کشور، فردا چهارشنبه تجمع اعتراض امیزی را در مقابل..

ملت اسرائیل یک ملت جعلی و دروغین، اراذل و اوباش، قصاب و بی هویت هستند. مقام معظم رهبری،4/8/1379
در پی سخنان حرمت شکنانه رحیم مشایی، معاون رئیس جمهور، پیرامون حمایت از مردم اسرائیل! نمایندگان تشکلهای عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی از سراسر کشور، فردا چهارشنبه تجمع اعتراض امیزی را در مقابل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واقع در خیابان آزادی، جنب پل یادگار امام برگزار خواهند کرد.
در این تجمع که از ساعت 12 برپا خواهد شد برخی اساتید دانشگاه نیز حضور خواهند یافت.