اين آقايان دارند افكار امام را به موزه‌ها مي‌برند

رجایی فر رئيس ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام در تجمع جنبش عدالتخواه:

رجایی فر: اظهارات اخير درباره ساكنان اسرائيل ورود به فضاي شكستن حريم‌هاي انقلاب استبدبخت‌هايي كه دلتان برايشان مي‌سوزد امثال شارون، موفاز، موشه‌كاتسو و.. هستند كه به اميد زندگي بهتر وارد سرزمين‌هاي اشغالي شده و چه جنايت‌ها كه مرتكب نشده‌اند.. معاون رئيس جمهور وارد فضاي شكستن حريم‌هايي شده كه جزو مقدسات و هويت رسمي نظام است، ولي مردم شما را براي مقابله با استكبار انتخاب كردند. نمي‌ديدم روزي را كه در مخالفت با دوستي با مردم اسرائيل تجمع كنيم. ‌اکبر گنجي‌ها كاري از پيش نبردند اما اين آقايان دارند افكار امام را به موزه‌ها مي‌برند.

رئيس ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام در جمع دانشجویان عدالتخواه در مقابل سازمان میراث فرهنگی با بيان اينكه اصلا بحثي در مورد جعلي بودن يا نبودن ملت و مردم اسرائيل نبايد وجود داشته باشد، افزود: مگر اين آقا نمي‌داند كه ملتي به نام ملت اسرائيل وجود ندارد؟ مگر در نظام جمهوري اسلامي ايران زندگي نكرده و مگر با نظرات امام (ره) و رهبري آشنا نيست.
وي در ادامه با اشاره به سخنان اخير احمدي‌نژاد در جمع سفراي ايران، تصريح كرد: برخي از بدبخت‌هايي كه دلتان براي آنها مي‌سوزد امثال شارون، موفاز، موشه‌كاتسو و سايرين هستند كه به اميد زندگي بهتر وارد سرزمين‌هاي اشغالي شده و چه جنايت‌هايي كه مرتكب نشده‌اند، آيا دلتان براي اينها مي‌سوزد و چرا دلتان براي ملت مظلوم فلسطين كه هنوز در چادرها زندگي كرده و در اردوگاه‌ها قتل عام مي‌شوند، نمي‌سوزد.
رجايي‌فر با بيان اينكه اصطلاح منافقين خلق اشتباه بوده و آنها در زمره دشمنان ما هستند، افزود: منافق كسي است كه جامه اصلاح‌طلبي مي‌پوشد و عليه نظام فعاليت مي‌كند و منافق كسي است كه لباس اصولگرايي مي‌پوشد و می‌خواهد ريشه اصولگرايي را بزند. وي ادامه داد: ما يك روز در اعتراض به دوستي با آمريكا و مصر تجمع كرده و امروز باید براي مخالفت با دوستي با ملت اسرائيل تجمع مي‌كنيم.

اين فعال سياسي در ادامه اضافه كرد: معاون رئيس جمهور وارد فضاي شكستن حريم‌هايي شده كه جزو مقدسات و هويت رسمي نظام محسوب مي‌شود، ولي مردم شما را براي مقابله با استكبار انتخاب كردند.
رئيس ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام با بيان اينكه نمي‌ديدم روزي را كه در مخالفت با دوستي با مردم اسرائيل تجمع برگزار كنيم، گفت: ‌امثال اكبر گنجي‌ها كاري از پيش نبردند، اما اين آقايان دارند افكار امام (ره) را به موزه‌ها مي‌برند.
رجايي‌فر گفت: ايشان سخناني را بيان كرده مبني بر اينكه "خوشگل‌ها با هم دعوا ندارند، اما سر خوشگل‌ها دعوا مي‌شود و ايران يكي از اين خوشگل‌هاست"، آقاي مشايي بهتر است ببيند آيا چيزي از فرهنگ غني اسلام و ايران فهميده است.
وي اظهار داشت: آيا معادل جمله "ما دوست مردم اسرائيل هستيم" چيزي جز اين است كه ما دوست متجاوزين، اراذل و اوباش، قاتل‌ها، غاصب‌ها و جنايتكاران هستيم.
رجايي‌فر اضافه كرد: اخطار مي‌كنم كه استعفاي آقاي مشايي كافي نيست، استعفا بايد با ابراز پشيماني و برخورد مراجع قضايي همراه باشد، متاسفانه بجاي پيگيري بحث مدرك كردان، سايت الف را كه در اين زمينه روشنگري كرده، فيلتر مي‌كنند.
رئيس ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام با بيان اينكه از پيشگاه علما كه بسيار در اين سه سال به آنها ظلم شده، عذرخواهي مي‌كنم، اضافه كرد: با يادآوري ندا و صداي امام مي‌گويم كه علماي اسلام به داد اسلام برسيد. در زماني امام فرمود كه در دوراني به آنها گفته‌اند كه از سه چيز شاه، اسلام و اسرائيل حرف نزنيد آيا قرار است آن فضا در كشور تكرار شود.
وي با انتقاد از برخي سايت‌ها كه از مشايي دفاع كرده اند، گفت: برخي در سايت خود براي زيرسوال بردن سخنان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد، آن را خاطره‌اي بدون سند عنوان مي‌كنند اما براي آشنايي با نظرات امام خوب است به سخنراني‌ ايشان در جمع رهبران انتفاضه در آذر 1367 كه در صفحه 192 جلد 21 صحيفه نور به چاپ رسيده مراجعه كنند.
رجايي فر با انتقاد شديد از دادن مسئوليت‌هاي مختلف به برخي افراد، آن را خلاف وعده از سوي احمدي نژاد دانست و گفت: من نيز همانگونه كه احمدي‌نژاد مي‌گويد در دفاع از ارزش‌ها با هيچكس تعارفي ندارم و خواستار پاسخگويي مسئولان در اين زمينه هستم. ما خواستار پاسخگويي رييس جمهور هستيم و از ايشان خواستاريم كه اگر اصولگرا هستند پاسخگو باشند.