آقا… لطف کنید نیایید، اوضاع قمر در عقرب است!

شعري از محمود صارمی در مورد جهانشاهي طلبه عدالتخواه دربند سيرجاني:

شعر صارمي درباره جهانشاهياین جا حق فرمولیزه شده است!/ اگر آویزان جناح و حزبی باشی/ حرفت خریدار دارد

اگر مجیز گوی بالا نشینان باشی…/ حتی اگر دهانت لق باشد!/ حرفت حق است…

آقا سلام…

حالتان خوب است؟

آقا خبرها را خواندید؟

علیرضا جهانشاهی طلبه سیرجانی

به 23 ماه حبس و تبعید محکوم شد!

به جرم…

تشویش اذهان خصوصی!

به جرم…

مبارزه با زمین خواران!

آقا…

پس لطف کنید نیایید

اوضاع قمر در عقرب است!

زبانم لال شما را هم می گیرند…!

به جرم…

عدالت خواهی

به جرم…

عدالت گستری

یک انگ می زنند به شما به این گنده گی!

به شما می گویند:

سیاسی کار!

نفوذی!

نعوذ بالله همین………………..

…………………..نقطه چین ها

که نمی توان نوشت!

حالا بیایید ثابت کنید…

حرفتان حق است

هیچ کس باور نمی کند!

این جا حق فرمولیزه شده است!

اگر آویزان جناح و حزبی باشی

حرفت خریدار دارد

اگر مجیز گوی بالا نشینان باشی…

حتی اگر دهانت لق باشد!

حرفت حق است…

آقا…

این جا قاضی ها با حکمشان

شاه کار می کنند!

یعنی همان کاری را می کنند

که شاه ملعون می کرد…

آقا…

این ها را از من نشنیده بگیرید!

فقط لطف کنید…حالا…حالاها

نیایید!

این جا…

واژه هایی چون…

عدالت…عدل…ظلم…مظلوم

آقازاده!…

…زمین خواری و…

را سرچ می کنند!

و بعد از آن

دهان گوینده!

ذهن نویسنده!

چشم عکاس را

فیلتر می کنند!

آقا…

سرتان را درد نمی آورم!

ببخشید که مزاحمتان شدم

خدا نگهدارتان

به امید دیدار…

راستی آقا…

یادم رفت بگویم…

میلادتان مبارک