بيانيه ي مشترك بسيج دانشجويي و مجمع اسلامي دانشجويان پيرو خط امام (ره) دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

در حمايت از جهانشاهي طلبه عدالتخواه سيرجاني صادر شد:

در جريانات مشابه هميشه اين سوال اساسي و بسيار مهم قابل طرح است كه به چه علت زورگويي مفسدان، كم كاري مسئولان و حق طلبي مبارزان با سكوت معنادار رسانه هاي گروهي، احزاب، نخبگان و خواص جامعه، گروه هاي دانشجويي و مهمتر از همه قشر وسيعي از علما و روحانيت همراه مي شود؟ 

بيانيه ي مشترك بسيج دانشجويي و مجمع اسلامي دانشجويان پيرو خط امام (ره) دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

 بسم ا.. القاصم الجبارين
(( روحانيون مبارز و متعهد به اسلام در طول تاريخ و در سختترين شرايط همواره با دلي پر از اميد و قلبي سرشار از عشق و محبت به تعليم و تربيت و هدايت نسلها همت گماشته اند و هميشه پيشتاز و سپر بلاي مردم بوده اند، بر بالاي دار رفته اند و محروميتها چشيده اند، زندانها رفته اند و اسارتها و تبعيدها ديده اند، و بالاتر از همه، آماج طعنها و تهمتها بوده اند،… البته روحانيون متعهد كشور ما بايد خودشان را براي فداكاريهاي بيشتر آماده كنند، و در مواقع لزوم و ضرورت از آبرو و اعتبار خود براي حفظ آبروي اسلام و خدمت به محرومان و پابرهنگان استفاده كنند.
… علما و روحانيون متعهد اسلام هرگز به آرمان و اصالت و عقيده و هدف اسلامي ملت خيانت نكرده و نمي كنند. البته تذكر اين نكته لازم است كه در تمام نوشته ها و صحبتها هر وقت نام روحانيت را به ميان آورده ام و از آنان قدرداني نموده ام، مقصودم علماي پاك و متعهد و مبارز است، كه در هر قشري ناپاك و غيرمتعهد وجود دارد. و روحانيون وابسته ضررشان از هر فرد ناپاك ديگر بيشتر است و هميشه اين دسته از روحانيون مورد لعن و نفرين خدا و رسول و مردم بوده اند، و ضربات اصلي را به اين انقلاب، روحانيون وابسته و مقدس مآب و دينفروش زده اند و مي زنند و روحانيون متعهد ما همواره از اين بي فرهنگها متنفر و گريزان بوده اند.))
بخشي از پيام تاريخي حضرت امام خميني(ره) به مناسبت صدور قطعنامه 598

اگر آن روزها كه امام راحل (ره) نگران دگرگون¬نماياندن اهداف انقلاب بود و در پيام هاي خود هشدار مي داد كه ((شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم عليه ظلم و بيداد و تحجر و واپسگرايي قيام كردند))، متوليان فرهنگ انقلاب اسلامي همّت مي كردند و مانع از به حاشيه رفتن فلسفه و هدف اصلي انقلاب مي شدند؛ و اگر آن روزها كه امام، روحانيت را از آشتي با سرمايه داران زالوصفت بر حذر مي داشت، حوزه ي ما به اين هشدارها توجه كافي داشت، امروز اينگونه نمي شد كه فرهنگ اسلام نابي كه امام احياگر آن بود، حتي نزد بسياري از مدعيان اين فرهنگ غريب و مهجور باشد؛ تا آنجا كه وقتي حجت الاسلام جهانشاهي (طلبه سيرجاني) در اعتراض به عدم برخورد قاطع با زمين خواران و مفسدان اقتصادي و در اطاعت از فرامين رهبر فرزانه انقلاب با پاي پياده از سيرجان به سمت تهران حركت مي كند، اين اقدامش خلاف شأن روحانيت تشخيص داده مي شود و براي اين عمل دون شأن روحانيت خويش!! به 23 ماه حبس و 3 سال ممنوعيت ورود به شهر خود محكوم مي گردد. 
اين ماجرا نكاتي مهم را به ما يادآور مي شود كه :
1- چگونه است كه قوه ي پرمدعاي قضائيه پس از سال ها مسامحه با مفسدان اقتصادي، اكنون به قدري جسارت پيدا كرده است كه نه تنها در مقابل كم كاري هاي خود پاسخگو نيست، بلكه علاوه بر تلاش براي كشيدن حصاري به دور خود در برابر انتقادها و سوالات جامعه، عليه منتقدان خويش و عدالتخواهان جامعه دست به كار شده و سعي دارد تا با برخورد قضايي، حبس ها و تبعيدها جريان عدالتخواهي را در كشور خاموش كند؟
2- در جريانات مشابه هميشه اين سوال اساسي و بسيار مهم قابل طرح است كه به چه علت زورگويي مفسدان، كم كاري مسئولان و حق طلبي مبارزان با سكوت معنادار رسانه¬هاي گروهي، احزاب، نخبگان و خواص جامعه، گروه هاي دانشجويي و مهمتر از همه قشر وسيعي از علما و روحانيت همراه مي شود؟  فراموشي توصيه ها و آرمانهاي امام خميني(ره) مسئله ايست كه در مواردي از اين دست شديداً در جامعه احساس مي گردد. گويا جرياني در كار است تا جلوه اي آمريكايي از انديشه هاي بنيانگذار انقلاب به جامعه معرفي نمايد تا شكست در برابر امام را از راه استحاله در نظرات ايشان جبران نمايند.
3- تاريخ گواهي مي دهد كه ايستادگي مستضعفان عليه مستكبران و مصيبت هايي كه آنان در اين مسير متحمل مي شوند همواره حياتبخش جريان مبارزه، الهام بخش و بيدارگر افكار عمومي جامعه و نويد دهنده ي آينده اي است كه در آن جديّت و مجاهدت مظلومان، زورگويان و مفسدان را رسوا مي سازد. از اين رو حبس حجت الاسلام جهانشاهي پايان راه نيست، بلكه خبر از آينده ي پرفروغ جريان عدالتخواهي در كشور دارد. مسئله ي مهم اين است كه ما متوجه باشيم كه در راه احقاق حقوق مستضعفان، در برابر مجاهدت ها و شهادت هاي ائمه عليهم السلام در اين راه ، بايد بسيار بيشتر از اينها ، هزينه پرداخت.
بسيج دانشجويي و مجمع اسلامي دانشجويان پيرو خط امام (ره) دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ضمن اعلام حمايت خود از حجت الاسلام جهانشاهي، با تاكيد مجدد بر لزوم بازگشت به آرمان هاي امام راحل (ره) و اجرايي شدن مطالبات مقام معظم رهبري در زمينه ي تحقق عدالت در جامعه، هرگونه تسامح در مبارزه با فساد را نوعي همدستي با مفسدان دانسته و به قواي سه گانه نسبت به فراموشي آرمانهاي انقلاب هشدار مي دهيم.
والسلام عليكم و رحمه الله
بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
مجمع اسلامي دانشجويان پيرو خط امام (ره) دانشگاه تربيت معلم آذربايجان