آقاي احمدي‌نژاد! پیام این عکس‏ها چیست؟

بخش تحلیلی الف:

روز جمعه گذشته و درحالی که اعتراض نزدیک‏ترین هواداران و دوستداران آقای احمدی‏نژاد به سخنان رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره مردم آمریکا و اسراییل به اوج خود رسیده بود، آقای رحیم مشایی در سفر رییس جمهور به ترکیه در فهرست هیات همراه رییس جمهور جای گرفت و بارها توسط دوربین خبرنگاران در نزدیک‏ترین نقطه به آقای احمدی نژاد نشان داده شد. 

 
روز یکشنبه نیز در جریان پرتاب کاوشگر کشورمان، آقای رحیم مشایی بارها در کنار رییس جمهور محترم قرار گرفت.

 

پیام این عکس‏ها چیست؟ در شرایطی که در هفته گذشته نزدیکترین و خیرخواه ترین تشکل هوادار رییس جمهور یعنی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) از عدم برخورد آقای احمدی نژاد با معاون خود و تایید ضمنی سخنان آقای مشایی درباره مردم اسراییل، صریحا از رییس جمهور گلایه کرده بود ، حضور مکرر آقای رحیم مشایی در کنار آقای احمدی نژاد بلافاصله پس از این گلایه ها، چه پیامی دارد؟

 
در هفته‏های اخیر و همزمان با حضور چهره های جدیدی در کسوت مشاور و معاون و وزیر در نزدیکی آقای احمدی نژاد، برخی تصمیم‏ها و انتصاب‏ها و عملکردهای مجموعه دولت محترم از سوی تشکل‏های دانشجویی هوادار دولت نهم با گلایه و اظهار تعجب و تاسف روبرو شده است.
 
دلسرد شدن "جنبش عدالتخواه دانشجویی"، "اتحادیه انجمن‏های اسلامی مستقل دانشجویان" و این اواخر "بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)" از برخی انتصاب‏ها و وعملکردها و موضعگیریهای دولت، علامتی خطرناک و نگران کننده برای آقای دکتر احمدی نژاد باید تلقی شودو خیرخواهان واقعی دولت نباید اجازه دهند، این دلسردی عمیق شود.

 
رییس جمهور محترم نباید فراموش کنند که اصیل‏ترین و خیرخواه‏ترین هوادارانش، همین گروههای بی تکلف و عدالتخواه دانشجویی هستند.

 
این تشکل‏ها، توقع پست و مقام از دولت ندارند، فقط از دولت انتظار دارند به شعارها و آرمانهایش وفادار باشد.
 
آقای رییس جمهور نباید فراموش کنند که در روزهای سخت آینده که بخواهند پنجه در پنجه مافیاها و مفسدان بزرگ بیاندازند، می‏توانند روی کمک و حمایت همین تشکلهای بی‏پیرایه و صادق حساب کنند نه کسانی که به طمع مقام به ایشان نزدیک شده اند و مداحی می‏کنند. این مداحان بدسابقه، در روز سخت نبرد با مفسدان، در کنار ایشان نخواهند بود و چه بسا در اردوگاه حریف باشند.
 
آقای احمدی نژاد باید بدانند که اگر میان : "تشکلهای عدالتخواه و حق‏طلب" از یک سو و "آقای مشایی و برخی نزدیکان جدیدشان" از سوی دیگر، دومی را انتخاب کنند، بد انتخابی کرده‏اند. حتی اگر از منظر انتخاباتی هم به این موضوع نگاه کنیم، باید  یاداوری کنیم که شکست آقای احمدی نژاد در انتخابات آتی در کنار تشکلهای حق‏طلب و عدالتخواه بسیار سرافرازانه تر و شرافتمندانه‏تر است تا پیروزی شان در کنار برخی دوستان جدید و بدسابقه…