انسان منتظر مانند یک سرباز مجاهد در راه استقرار عدالت و نزدیک شدن به هدف والای ظهور حرکت و تلاش می کند

رهبري و انتظار فرج:

رهبري و انتظار فرجحضرت آيت الله خامنه‌اي معناي حقيقي انتظار فرج را قبول نكردن اوضاع ظالمانه جهان و انتظار گشايش در زندگي كل بشر برشمردند و افزودند: امام زمان (عج) ظهور خواهد كرد تا جوامع بشري و تاريخ بشر را نجات دهد و اين نظم غيرعادلانه را كه براثر جهالت و اغراض نفساني بر جهان حاكم شده است به نظمي عادلانه مبدل سازد.

معناي حقيقي انتظار، قبول نكردن اوضاع ظالمانه جهان است

حضرت آيت الله خامنه‌اي فرمودند: امام زمان (عج) ظهور خواهد كرد تا جوامع بشري و تاريخ بشر را نجات دهد و اين نظم غيرعادلانه را كه براثر جهالت و اغراض نفساني بر جهان حاكم شده است به نظمي عادلانه مبدل سازد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رايزنان فرهنگي جمهوري اسلامي در خارج از كشور، وزير، معاونين و مسئولين آموزش و پرورش و قشرهاي مختلف مردم، نيمه شعبان را روز اميد واقعي بشر به آينده روشن و سرشار از عدالت خواندند و افزودند: انتظار فرج يعني ايجاد و حفظ آمادگي همه جانبه فردي و اجتماعي و تلاش و حركت در مسير تحقق عدل و داد، و به همين علت مردم بايد در مقابل دروغگوياني كه با ادعاهاي شرم آوري نظير ارتباط با امام زمان، مفهوم انتظار را مايه سودجويي و دكانداري قرار داده اند، كاملاً هوشيار باشند.

ايشان با تبريك عيد سعيد ميلاد حضرت ولي عصر (عج) به همه مؤمنان و همه انسان هاي آگاه، آزادي طلب و ظلم ستيز افزودند: ظهور منجي عدالت گستر، بشارت تاريخي همه اديان الهي و حتي ديگر اديان، به انسان تشنه عدالت است و اين بشارت اميدآفرين، متكي بر اين حقيقت است كه ستيز تاريخي حق و باطل، سرانجام با ظهور موعود، به سود پيروان حق، رقم خواهد خورد و زندگي مطلوب انسان آغاز خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامي، انتظار ظهور مهدي موعود را در اعتقادات شيعيان، نه يك آرزو و مسئله ذهني محض، بلكه يك واقعيت خواندند و خاطرنشان كردند: دلايل فراوان، روشن و راسخ كه بسياري از اهل سنت نيز آنها را قبول دارند، اين اعتقاد عميق شيعيان را تصديق مي كند كه حجت تابناك حق، يك انسان واقعي است كه با عمر طولاني كه خدا به ايشان داده در ميان مردم زندگي و دردها و مشكلات آنان را حس مي كند و همه مسائل مربوط به زندگي نوراني ايشان، روشن و معلوم است.

حضرت آيت الله خامنه‌اي معناي حقيقي انتظار فرج را قبول نكردن اوضاع ظالمانه جهان و انتظار گشايش در زندگي كل بشر برشمردند و افزودند: امام زمان (عج) ظهور خواهد كرد تا جوامع بشري و تاريخ بشر را نجات دهد و اين نظم غيرعادلانه را كه براثر جهالت و اغراض نفساني بر جهان حاكم شده است به نظمي عادلانه مبدل سازد.

رهبر انقلاب اسلامي وجود دو ميليارد گرسنه و فشارهاي بي پايان بر ملت ها را نشانه هايي از بي عدالتي گسترده و عميق در جهان كنوني دانستند و افزودند: در وضع كنوني جهان، حتي ملتي نظير ملت ايران كه توانسته است پرچم عدل و داد را بلند كند مورد هجوم و ظلم قدرت هاست و اين نشان مي دهد كه دنيا حقيقتا پر از ظلم و جور و تشنه نسيم روح بخش عدالت است.

ايشان قبول نكردن وضع ناعادلانه جهان و تلاش براي فراهم شدن زمينه ظهور مهدي موعود (عج) را معناي حقيقي انتظار خواندند و تأكيد كردند: معناي انتظار فرج، نشستن و دل خوش كردن به مفهوم انتظار و يا زمان ظهور نيست بلكه انسان منتظر مانند يك سرباز مجاهد در راه استقرار عدالت و نزديك شدن به هدف والاي ظهور حركت و تلاش مي كند و با ايجاد و حفظ آمادگي هاي همه جانبه فردي و اجتماعي، زمينه را براي ظهور دست قدرتمند و ملكوتي امام عصر فراهم مي سازد.

وي، تشكيل نظام جمهوري اسلامي در ايران را از مقدمات اين حركت عظيم تاريخي دانستند و افزودند: ملت عزيز ايران، با برداشتن اين قدم بزرگ، فضاي واقعي انتظار را ايجاد كرده و نشان داده است كه «كمربسته» حقيقي مهدي موعود است.

رهبر انقلاب اسلامي عشق و ارادت روزافزون ملت ايران به وجود مقدس حضرت حجت را از بركات توجه و نگاه مهربانانه آن حضرت خواندند و بر لزوم قدرشناسي اين نعمت بزرگ تأكيد كردند.

حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به لزوم هوشياري آحاد مردم در مقابل سودجويان و دكانداراني كه مفهوم انتظار را مايه فريب مردم قرار داده اند افزودند: ادعاي رؤيت، ارتباط، تشرف، دستور گرفتن از حضرت حجت و اقتداي به آن حضرت در نماز، ادعاهايي حقيقتاً شرم آور و پيرايه‌هاي باطلي است كه ممكن است حقيقتِ روشن انتظار را در چشم و دل انسان هاي پاك نهاد، مشوب كند.

ايشان در همين زمينه خاطرنشان كردند: البته ممكن است انسان سعادتمندي، اين ظرفيت را پيدا كند كه چشم دلش به نور جمال مبارك حضرت حجت روشن شود اما چنين كساني اهل ادعا و بازگو كردن اين مسائل نيستند همانگونه كه بزرگان و برجستگان نيز چنين ادعاهايي نكرده اند.

حضرت آيت الله خامنه‌اي، عقايد شيعي را جزو پاك ترين، منطقي ترين و مستحكم ترين عقايد برشمردند و خاطرنشان كردند: فكر و انديشه و خرد در اين عقايد كاملا آشكار است و مجموعه‌هاي فرهنگي مربتط با مردم و يا شاغل در خارج از كشور بايد اين عقايد را به درستي بفهمند، با تدبر و تأمل آنها را عمق دهند و به درستي منتقل كنند.

ايشان تلاش براي زدودن پيرايه‌ها، خرافه‌ها، ادعاهاي دروغين، كج فهمي‌ها و بد فهمي‌ها را از عقايد روشن و مستدل تشيع، از وظايف مجموعه‌هاي فرهنگي در داخل و خارج دانستند و خاطرنشان كردند: اگر اين عقايد، درست منتقل شود، خردمندان و انديشمندان عالم، آنها را تصديق و تأييد مي كنند.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به مسئوليت معلمان، فرهنگيان و مجموعه‌هاي آموزشي و پرورشي مرتبط با نوجوانان و جوانان در تبيين و تعليم صحيح و دقيق عقايد ديني افزودند: اين گونه عقايد و حقايق را بايد با هوشياري و سنجيدگي در عمق ذهن و جان متعلم جايگزين كرد.

ايشان عمل كردن ملت بزرگ ايران به تعاليم اهل بيت عليه
م السلام را مايه آگاهي ملت‌ها و آشنا شدن آنان با حقانيت تشيع دانستند و افزودند: تجلي عقايد تشيع در پايداري و مجاهدت‌هاي ملت ايران، بركات فراواني داشته و خواهد داشت.

در آغاز اين ديدار دو تن از مداحان اهل بيت (ع) به قرائت مدايح و اشعاري در وصف حضرت مهدي عج الله تعالي فرجه و ميلاد مسعود آن حضرت پرداختند.

در اين ديدار رايزنان فرهنگي جمهوري اسلامي در خارج از كشور، وزير، معاونين و مسئولين آموزش و پرورش، جوانان شركت كننده در سمينار سراسري جوانان ،اعضاي شوراي عالي استانها، هيئت امناي بنياد بين المللي الغدير، كميته امداد امام خميني(ره)، موسسه دعبل خزايي و اعضاي مركزي جشنهاي شعبانيه حضور داشتند.