شریعتمداری:از احمدي‌نژاد انتظار ديگري مي‌رفت

تاخير بيشتر در بركناري مشايي ضربه غيرقابل جبراني به جايگاه رييس جمهور مي زند:

انتظار از رييس جمهور براي عزل مشايياصرار مشايي بر تكرار «هزارباره» نظر خود از يكسو و حضور پررنگ وي در كنار رئيس جمهور محترم در سفر تركيه و سپس به هنگام پرتاب موشك ماهواره بر «سفير اميد» كه بر صفحه تلويزيون به نمايش درآمد، آب سردي بود بر انتظار منطقي و برحق مردم از رياست محترم جمهوري و سوال اين است كه چرا…؟!

حسین شریعتمداری در کیهان امروز نوشت:

بعد از اظهارات سخيف آقاي رحيم مشايي معاون رئيس جمهور كه صهيونيست هاي وحشي، آدمكش و غاصب را «مردم اسرائيل»! ناميده و به نمايندگي خود خوانده از سوي دولت و مردم ايران! از دوستي با آن اراذل و اوباش سخن گفته بود،انتظار از جناب آقاي احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم آن بود كه به حضور ايشان در جايگاه معاونت رئيس جمهوري پايان دهند، اين انتظار از آنجا قوت بيشتري مي گرفت كه آقاي دكتر احمدي نژاد نشان داده اند با هيچيك از اعضاي دولت تعارف و رودربايستي ندارند و چنانچه عملكرد يا مواضع هر يك از آنها را با بينش و منش ترسيم شده از سوي دولت ناهمخوان ببينند در بر كناري آنها كمترين ترديدي به خود راه نمي دهند. عزل چند وزير و معاون طي چند سال اخير-صرفنظر از درستي يا نادرستي آن- گواه روشني بر اعتقاد رئيس جمهور به اين رويه است.
اما، برخلاف انتظار به حق مردم و مخصوصاً علاقمندان به رئيس جمهور محبوب و منتخب، آقاي دكتر احمدي نژاد به حضور مشايي در پست معاونت رئيس جمهور خاتمه نداد، بلكه اصرار آقاي مشايي بر تكرار «هزارباره» نظر خود از يكسو و حضور پررنگ وي در كنار رئيس جمهور محترم در سفر تركيه و سپس به هنگام پرتاب موشك ماهواره بر «سفير اميد» كه بر صفحه تلويزيون به نمايش درآمد، آب سردي بود بر انتظار منطقي و برحق مردم از رياست محترم جمهوري و سوال اين است كه چرا…؟!
مگر آنچه آقاي مشايي به عنوان معاون رئيس جمهور اظهار داشته است، با نظرات صريح حضرت امام(ره) و رهبرمعظم انقلاب در تضاد آشكار نيست؟ مگر نظر وي با يكي از اصلي ترين خطوط استراتژيك نظام كه سرزمين فلسطين را متعلق به مردم فلسطين و صهيونيست هاي ساكن اين سرزمين را، اراذل و اوباش غارتگر و غاصب و آدمكش مي داند تناقض ندارد؟ آيا آنچه آقاي مشايي بر زبان آورده و با استقبال گسترده محافل آمريكايي، صهيونيست ها و ضدانقلابيون داخلي و خارجي روبرو شده است با مواضع صريح ضدصهيونيستي آقاي دكتر احمدي نژاد در تعارض نيست؟ و دهها «مگر» و «آيا»ي ديگر كه فهرست كردن آنها نيز به درازا مي كشد. بنابراين برادر عزيزمان جناب آقاي دكتراحمدي نژاد كه بر همخواني و همراهي اعضاي كابينه با بينش ومنش انقلابي و اسلامي دولت اصرار دارند و حضور اعضاي ناهمخوان- به تشخيص خود- در كابينه را حتي در سطح وزير برنمي تابند، چگونه و با كدام تحليل به حضور آقاي مشايي در جايگاه معاونت رئيس جمهور پايان نداده اند؟
رياست محترم جمهوري علاوه بر پاكدستي، مردم دوستي، فداكاري، ساده زيستي و دهها ويژگي قابل تقدير و كم نظير ديگر، بخش اعظم محبوبيت خويش را از تاكيد بر آموزه هاي امام راحل(ره) ، رهبرمعظم انقلاب و ايستادگي شجاعانه در مقابل زورگويي قدرت هاي استكباري و مخصوصاً مواضع ضدصهيونيستي خود، كسب كرده اند و مواضع آقاي مشايي – دستكم- با بخش اخير از مواضع و عملكرد دكتر احمدي نژاد نه فقط همخواني ندارد بلكه در تقابل نيز هست. و صد البته شايسته نيست شخصي مانند آقاي مشايي در جايگاه معاون رئيس جمهور حضور داشته باشد و از اين جايگاه با دشمنان تابلو دار مردم و نظام نرد دوستي باخته! و سخناني كه فراتر از حد و اندازه اوست بر زبان آورد.
حضور آقاي مشايي در كابينه نه فقط جفا به احمدي نژاد، بلكه تضييع حقوق مسلم و قطعي مردمي است كه از رئيس جمهور منتخب خود انتظار ديگري دارند، ضمن آن كه حضور وي به موقعيت برجسته و منحصربفرد دولت اسلامي در ميان ملت هاي مسلمان آسيب جدي مي رساندو بديهي است كه نبايد و نمي توان به وي اجازه داد از حيثيت مردم مسلمان ايران، نظام اسلامي و امام و رهبري و دولت اصولگرا براي تبليغ ديدگاههاي صهيونيست پسند خود مايه بگذارد.
جناب آقاي احمدي نژاد بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه تاخير در بركناري آقاي مشايي-اگرچه اكنون نيز دير شده است- ضربه احتمالا غيرقابل جبراني به جايگاه برجسته ايشان مي زند و دوستداران واقعي رياست محترم جمهوري را اگر با نااميدي مواجه نكند، به يقين آزرده خاطر خواهد كرد، كه متاسفانه كرده است.
ديروز خبرهايي شنيده مي شد كه از تصميم قطعي آقاي احمدي نژاد در بركناري آقاي مشايي حكايت مي كرد ولي اين خبرها اندكي بعد از انتشار تكذيب شد كه اميد است همين امروز با اقدام قاطع و قابل انتظار از رياست محترم جمهوري، آن تكذيب، تكذيب شود.
و بالاخره، اين خواسته دوستداران واقعي احمدي نژاد است كه به دلسوزي و پاكبازي ايشان در خدمت به اسلام و نظام و مردم ايمان دارند و نمي خواهند كمترين آسيبي به وجهه دوست داشتني ايشان وارد شود.
حسين شريعتمداري