چه لزومي دارد كساني كه اين گونه فكر مي‌كنند جزء همكاران رئيس جمهور محترم باشند

آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به استفتاي يكي از خبرگزاري ها :

نقش‌هاي توسعه طلبانه رژيم و مردم آنجا بر كسي پوشيده نيست با اين حال چگونه مي‌توان واژه دوستي با آنها را به زبان آورد؛ چه لزومي دارد كساني كه اين گونه فكر مي‌كنند جزء همكاران رئيس جمهور محترم باشند، هنگامي كه 200 نفر از نمايندگان مردم به چنين كاري اعتراض كنند مفهومش اين است كه بيش از دو سوم مردم اين كشور با چنين شخص و چنين افكاري مخالفند.

به گزارش فارس: آيت‌الله مكارم شيرازي از مراجع عظام تقليد درخصوص استفتايي درباره اظهارات اخير اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره ساكنان سرزمين‌هاي اشغالي پاسخي را ارائه كرد كه متن كامل اين استفتاء و پاسخ آيت الله مكارم شيرازي بدين شرح است:

مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي

همانگونه كه حضرتعالي مستحضر مي‌باشيد در روزهاي اخير از سوي برخي افراد اظهاراتي مبني بر اينكه جمهوري اسلامي ايران با ملت اسرائيل دوست است و مشكلي ندارد، مطرح شده كه اين موضوع شبهاتي را در ذهن امت اسلامي و شهيد پرور ايران ايجاد نموده است.
فلذا خواهشمند است جهت تنوير افكار مردم مسلمان ايران صراحتا نوع تعامل با رژيم غاصب و جعلي اسرائيل و نيز مردم ساكن در سرزمين هاي اشغالي را تبيين بفرمائيد.
پيشاپيش از التفات نظر آن عالم فرزانه كمال تشكر و امتنان را داريم.

پاسخ آيت الله مكارم شيرازي:

شك نيست كه رژيم اسرائيل و مردم آن هر دو مخالف اسلام و مسلمين هستند، آنها زمين هاي مسلمان ها را غصب كرده اند و مرتبا شهرك سازي كرده و ساكن آن زمين هاي غصبي مي‌شوند؛ اگر ضربه‌اي بر مسلمين وارد شود جشن مي‌گيرند و اگر رژيم آنها از مسلمين شكست بخورد (مانند شكست مفتضحانه جنگ 33 روزه) به حكومت خودشان اعتراض مي‌كنند، خلاصه آنچه باعث ناراحتي مسلمين است سبب نشاط آنها است و آنچه سبب پيروزي مسلمين است سبب ناراحتي آنها مي‌شود. نقش‌هاي توسعه طلبانه رژيم و مردم آنجا بر كسي پوشيده نيست با اين حال چگونه مي‌توان واژه دوستي با آنها را به زبان آورد؛ چه لزومي دارد كساني كه اين گونه فكر مي‌كنند جزء همكاران رئيس جمهور محترم باشند، هنگامي كه 200 نفر از نمايندگان مردم به چنين كاري اعتراض كنند مفهومش اين است كه بيش از دو سوم مردم اين كشور با چنين شخص و چنين افكاري مخالفند.

انصاف ايجاب مي‌كند تعصب‌هاي جناحي را كنار بگذاريم و به سرنوشت و منافع كشور و نظام بينديشيم و بر انديشه امام (ره) در اين زمينه استوار باشيم.

هميشه موفق باشيد ناصر مكارم شيرازي