رفتن به بالا

کودکان خياباني تهران در یک سال گذشته دو برابر شدند

گسترش فقر و کودکان خیابانی90 درصد از کودکان خياباني استان تهران مهاجران استان هاي ديگر و يا کشورهاي همسايه هستند، بنابراين بايد تمام سازمان هاي مربوطه از جمله نيروي انتظامي، سازمان اتباع خارجي و شهرداري براي کاهش ورود اين افراد به تهران تلاش کنند. این در حالیست که آمار اخیر جمعیت زیر خط فقر نیز حداقل دو میلیون نفر نسبت به آمارهای منتشره در سال گذشته افزایش داشته است.

مدير کل سازمان بهزيستي استان تهران از رشد دو برابري کودکان خياباني استان طي زمان سپري شده سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد.

ظاهر رستمي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين که از ابتداي سال جاري تا کنون نزديک به 800 نفر کودک خياباني و کار در استان تهران شناسايي شده اند، افزود: سال 86 در کل 460 کودک خياباني و کار شناسايي شدند که از اين تعداد حدود 80 نفر کودک کار بودند.
او البته در مورد علل اين موضوع توضيحي نداد اما گفت: 90 درصد از کودکان خياباني استان تهران مهاجران استان هاي ديگر و يا کشورهاي همسايه هستند، بنابراين بايد تمام سازمان هاي مربوطه از جمله نيروي انتظامي، سازمان اتباع خارجي و شهرداري براي کاهش ورود اين افراد به تهران تلاش کنند.

مدير کل سازمان بهزيستي استان تهران همچنين از امضاي تفاهمنامه اي بين بهزيستي و شهرداري در اين زمينه خبر داد و اعلام کرد: بر اين اساس از اين پس همکاري دو نهاد علاوه بر ساماندهي کودکان کار و خياباني در مورد اورژانس اجتماعي نيز افزايش مي يابد.

رستمي با تاکيد بر اين که از اين پس اختلاف نظرها ميان بهزيستي و شهرداري در مورد کودکان خياباني کاهش پيدا مي کند، اضافه کرد: بر اساس تفاهمنامه تاکنون در کرج دفتر خدمات اجتماعي احداث شده و قرار است در چند نقطه ديگر از جمله جنوب تهران نيز اين دفاتر راه اندازي شود.
او با بيان اين که بر اساس قانون مديريت ساماندهي و جمع آوري کودکان خياباني بر عهده بهزيستي قرار دارد، خاطرنشان کرد: بنابراين نيروي انتظامي، سازمان اتباع خارجي و شهرداري بايد در اين رابطه بهزيستي را ياري دهند و شهرداري موظف است تا امکانات سخت افزاري ازجمله تحهيزات و ساختمان را در اختيار بهزيستي قرار دهد.

مدير کل سازمان بهزيستي استان تهران درمورد اورژانس اجتماعي(123) نيز اظهار کرد: در حال حاضر 13 دستگاه خودرو در اين سامانه فعاليت مي کنند که به 7 خودروي ديگر نيازمنديم و شهرداري نسبت به افزايش تعداد آنها وعده داده است.
رستمي همچنين با اشاره به ساماندهي 344 کودک خياباني در سال کذشته، پيش بيني کرد که امسال نيز اين تعداد کودک ساماندهي شوند.

لازم بذکر است فصلنامه «آمار اقتصادی» که توسط بانک مرکزی منتشر می شود در تازه ترین شماره خود، با محاسبات گوناگون نشان داده است که دست کم 14 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند. این آمار حداقل دو میلیون نفر نسبت به آمارهای منتشر شده در سال گذشته افزایش داشته است.