رفتن به بالا

سخنان رهبری در مورد عوام و خواص

آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاباین سخنرانی در سال 75 در جمعی از فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله ایراد گردیده است. در این سخنرانی مقام معظم رهبری به تعریف عوام و خواص و تبیین نقش خواص درجامعه میپردازند. و سپس در همین رابطه به ماجراهایی که قبل از قیام عاشورا اتفاق افتاد اشاره میکنند و نقش مهم و حساس خواص را یاد اور میشوند.

متن این سخنرانی را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.

دانلود غیر مستقیم قسمت اول

دانلود غیر مستقیم قسمت دوم

دانلود غیر مستقیم قسمت سوم

دانلود غیر مستقیم قسمت چهارم