سرود بر وزن ای مجاهد برای منافقین

این سرود توسط مجمع دانشجویان حزب الله تهیه شده است لینک دانلود (غیر مستقیم) منافق اي لعين(2) اي منافق اي اهل سوت و كف/اي كه حذف ولايت، تو را هدف چونكه ايران بي دين نداي توست/سوت و كف جاي سينه ،عزاي توست تيشه بر ريشه دين ميزني / لطمه بر ملت از كين ميزني اين […]

این سرود توسط مجمع دانشجویان حزب الله تهیه شده است
لینک دانلود (غیر مستقیم)
منافق اي لعين(2)

اي منافق اي اهل سوت و كف/اي كه حذف ولايت، تو را هدف

چونكه ايران بي دين نداي توست/سوت و كف جاي سينه ،عزاي توست

تيشه بر ريشه دين ميزني / لطمه بر ملت از كين ميزني

اين تويي اين تويي خواستار خصم / چشم اين دشمنان دوستدار خصم

يا حسين مير حسين بر زبانتان / رنگ سبز تو، رنگ يزيديان

بود شعارتان خوراك دشمنان / كه ننگ ما شديد در اين جهان