حضور در راه‌پیمایی برای اضافه‌کاری

رسانه‌های ضد انقلاب مثل رادیو اسرائیل و صدای آمریکا 30 سال است که بعد از هر حضور میلیونی مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی سعی می‌کنند تا این حضور را با توجیهات سخیفی چون اهدا لوازم منزل، نوشابه و کیک به راه‌پیمایان و یا اضافه‌کاری و پاداش به کارمندان حاضر در راهپیمایی توجیه و […]

رسانه‌های ضد انقلاب مثل رادیو اسرائیل و صدای آمریکا 30 سال است که بعد از هر حضور میلیونی مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی سعی می‌کنند تا این حضور را با توجیهات سخیفی چون اهدا لوازم منزل، نوشابه و کیک به راه‌پیمایان و یا اضافه‌کاری و پاداش به کارمندان حاضر در راهپیمایی توجیه و تخریب کنند.

چند صباحی است که برخی رسانه‌های داخلی نیز برای توجیه پایبندی مردم بر اصول و آرمان‌های انقلاب و عدم اقبال به جریانهای وابسته به آن‌ها کمی شبیه رسانه‌های غربی شده‌اند.

منبع:الف