صد فرمان روشنفکری(2)

وبلاگ پلخمون

کپی رایت: بند ۲۷ طابق النعل بالنعل، از فرمایش گهربار "روشنفکرترین زن ایرانی" اقتباس شده است. بندهای ۲۰ تا ۲۳ هم برگرفته از فرامینی است که خوانندگان خوش‌ذوق پلخمون در تلنگرهای ذیل صد فرمان روشنفکری (1) نوشته‌اند.

 

۱۶- اول خوشگل‌ها!

۱۷- ترجیحاً، فقط خوشگل‌ها. بدیهی است دخترهای شمال‌تهرونی در اولویت می‌باشند.

۱۸- بالای چشم هیچ روشنفکری ابرو نیست.

۱۹- نه افراط، نه تفریط؛ نه حرف حق، نه حرف باطل.

۲۰- فقط یک روشنفکر حق دارد دیگرانی که مثل او فکر نمی‌کنند را تحمل نکند.

۲۱- فقط یک روشنفکر حق دارد تقلید کند. ترجیحاً تئوری‌های غربی تحقیر کننده دین، وحی منزَل می‌باشند.

۲۲- فقط یک روشنفکر حق دارد کنت را با مارکس، سی رایت میلز را با مید و سارتر را با اشتروس تلفیق کند و آب از آب تکان نخورد.

۲۳- هایدگر و هابرماس کولاکند؛ ملاصدرا که مُلاست.

۲۴- حرف راست را از موسوی باید شنید.

۲۵- ما بی‌شماریم. سایرین بی‌شعورند.

۲۶-  انگلیس استعمارگر نیست؛ اگر هست، استعمارستیز فقط گاندی است.

۲۷- آن‌قدر که موسوی داماد لرستان است، کروبی و رضایی فرزند لرستان نیستند.

۲۸- زنده‌ها شهیدند؛ در نتیجه: الله اکبر.

۲۹- خون هر تهرانی مساوی خون صد نفر از قربانیان ایذه، سبزوار، مشهد و سایر قربانیان دولت‌های غیربنیادگراست.

۳۰- حضور هر صد نفر طرفدار نظام در راهپیمایی‌‌ها، منحصراً به علت کیک و ساندیس بوده و مساوی یک صدم حضور یکی از تهرونی‌های شمال‌شهری در راهپیمایی‌های ضدنظام ست.