بندهایی از آخرین آیین نامه ابلاغی ستاد مرکزی انتلکتوئیسم واحد جهانی

صد فرمان روشنفکری/قسمت دوم

http://rasaweb.ir/wp-content/uploads/roshanfekr.jpgخون هر تهرانی مساوی خون صد نفر از قربانیان ایذه، سبزوار، مشهد و سایر قربانیان دولت‌های غیربنیادگراست. حضور هر صد نفر طرفدار نظام در راهپیمایی‌‌ها، منحصراً به علت کیک و ساندیس بوده و مساوی یک صدم حضور یکی از تهرونی‌های شمال‌شهری در راهپیمایی‌های ضدنظام ست

از بدهی‌های معوقه پلخمون، ادامه "صد فرمان روشنفکری" است. گرچه کمی پیش‌تر، وبلاگ «تقلب سبز» با انتشار مرامنامه حزب سبز روی دست ما زد و انداختنی‌ها را انداخت، اما پلخمون سر قولش هست و بدهی‌های دیگرش (از تتمه توهم تئوریک گرفته تا شستشوی صداوسیما) را هم فراموش نکرده‌است. حالا اگر خیال کرده‌اید فرامین روشنفکری جدی جدی تا صدتا ادامه خواهد داشت، زهی کور خوانده‌اید! وقتی ( ۱۳ > ۲۴ )، توقع دارید ۳۰ بیشتر از صد نباشد؟ همین‌ها فعلاً ما را بس!

کپی رایت: بند ۲۷ طابق النعل بالنعل، از فرمایش گهربار "روشنفکرترین زن ایرانی" اقتباس شده است. بندهای ۲۰ تا ۲۳ هم برگرفته از فرامینی است که خوانندگان خوش‌ذوق پلخمون در تلنگرهای ذیل صد فرمان روشنفکری (1) نوشته‌اند.

 ۱۶- اول خوشگل‌ها!

۱۷- ترجیحاً، فقط خوشگل‌ها. بدیهی است دخترهای شمال‌تهرونی در اولویت می‌باشند.

۱۸- بالای چشم هیچ روشنفکری ابرو نیست.

۱۹- نه افراط، نه تفریط؛ نه حرف حق، نه حرف باطل.

۲۰- فقط یک روشنفکر حق دارد دیگرانی که مثل او فکر نمی‌کنند را تحمل نکند.

۲۱- فقط یک روشنفکر حق دارد تقلید کند. ترجیحاً تئوری‌های غربی تحقیر کننده دین، وحی منزَل می‌باشند.

۲۲- فقط یک روشنفکر حق دارد کنت را با مارکس، سی رایت میلز را با مید و سارتر را با اشتروس تلفیق کند و آب از آب تکان نخورد.

۲۳- هایدگر و هابرماس کولاکند؛ ملاصدرا که مُلاست.

۲۴- حرف راست را از موسوی باید شنید.

۲۵- ما بی‌شماریم. سایرین بی‌شعورند.

۲۶-  انگلیس استعمارگر نیست؛ اگر هست، استعمارستیز فقط گاندی است.

۲۷- آن‌قدر که موسوی داماد لرستان است، کروبی و رضایی فرزند لرستان نیستند.

۲۸- زنده‌ها شهیدند؛ در نتیجه: الله اکبر.

۲۹- خون هر تهرانی مساوی خون صد نفر از قربانیان ایذه، سبزوار، مشهد و سایر قربانیان دولت‌های غیربنیادگراست.

۳۰- حضور هر صد نفر طرفدار نظام در راهپیمایی‌‌ها، منحصراً به علت کیک و ساندیس بوده و مساوی یک صدم حضور یکی از تهرونی‌های شمال‌شهری در راهپیمایی‌های ضدنظام ست