برکات شش‏گانه فتنه اخیر

مصطفی رضوانی

برخي سؤالات و شبهاتي كه در طول اين جريان، درباره شيوه‏هاي حكومتداري مطرح شده بود، عده‏اي را بر آن داشت تا با رجوع به سيره حكومتداري پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) بخشهايي از تاريخ حكومت معصوم(ع) را بازخواني كنند. همچنين عملكرد برخي نخبگان در عقب ماندگي از رهبري و يا در جلوتر حركت كردن نسبت به ايشان، طرح وحدتهاي قلابي و… همگي بخشهايي ديگر از تاريخ حكومت ائمه(ع) را يادآوري كرد.

فتنه اخير، عليرغم تمام هزينه‏ها و ضررهايي كه در اين مدت، متحملِ نظام كرد، بركاتي نيز براي كشور به همراه داشت. به جدّ معتقدم بسياري از مختصات كشور و انقلاب، امروز بهتر و قويتر از روزها، ماهها و حتي سالهاي پيش از وقايع اخير است. در اين نوشتار بر اين نيتم تا اندكي، آنچه را كه به عقيده حقير، «بركات فتنه اخير» محسوب مي-شود نام ببرم.

1- افزايش اقتدار رهبري
در طول رهبري 20 ساله مقام معظم رهبري، هيچگاه سابقه نداشته است كه سخنراني‏هاي ايشان با اين دقت و جديت پيگيري شود. از فرداي مناظره (يعني 14 خرداد) تا امروز بخش كثيري از موافقين و مخالفين، به مستمعينِ صحبتهاي ايشان اضافه شده اند و به جد مي-توان گفت كه تجربه ثابت كرده است از نتايج پيگيري اين سخنراني‏ها اولاً افزايش مواليان و دوستداران و پيروان آقا و ثانياً افزايش قدرت نفوذ رهبري در ميان مردم است كه سبب خواهد شد در فراز و نشيبها، و در هنگامه امتزاج حق و باطل از مسير حق و حقيقت منحرف نشوند.
به غير از اين، از آنجاييكه از پيش از انتخابات و تا امروز عده‏اي نوك پيكان تهمتها و تقصيرات را به سوي رهبري نشانه رفته بودند، همين موضوع موجبات «تجديد بيعت» مواليان با مقام عظماي ولايت را فراهم كرد. بعبارتي از بركت اين فتنه‏ها، نه تنها عده كثيري به خيل پيروان ولي فقيه زمان اضافه شدند بلكه حدّت و شدّت اين اطاعت نيز به مراتب افزايش پيدا كرد.

2- تداوم فضاي سياسي
تداوم فضاي سياسي و به اصطلاح تلمبار نشدن شور و هيجان سياسي، به قبل از هر انتخابات. كه نتيجه آن اولاً بالا ماندن مشاركت در انتخابات هاي آينده؛ ثانياً آمادگي مردم و در صحنه بودن بيش از پيش آنها و ثالثاً افزايش سطح آگاهي سياسي و بصيرت مردم و رابعاً سرعت يافتن حركت به سمت فضاي آزادي بيان است.

3- روشن شدن مرزها و مواضع
روشن شدن واضحتر مرزها و مواضع، بوسيله عملكردها و موضعگيريهاي اشخاص و جريانها در موضوعات مختلف. در نتيجه ساده‏تر شدن تكليف مردم در موضعگيري و انتخاب و يا عدم انتخاب اشخاص و جريانها.
4- تقويت امت حزب الله
هشياري بيشتر نسبت به موضوعي با عنوان «جنگ نرم» و زنگ خطري براي شروع قويتر اين جنگ. همچنين بسيج اقشار بيشتري از امت حزب الله، به علت كشيده شدن مخاصمه به موضوع اصل نظام و كنار رفتن موضوعي به نام «احمدي نژاد»!

5- بازخواني تاريخ حكومت ائمه(ع)
در نتيجه افزايش بصيرت عمومي.
برخي سؤالات و شبهاتي كه در طول اين جريان، درباره شيوه‏هاي حكومتداري مطرح شده بود، عده‏اي را بر آن داشت تا با رجوع به سيره حكومتداري پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) بخشهايي از تاريخ حكومت معصوم(ع) را بازخواني كنند. همچنين عملكرد برخي نخبگان در عقب ماندگي از رهبري و يا در جلوتر حركت كردن نسبت به ايشان، طرح وحدتهاي قلابي و… همگي بخشهايي ديگر از تاريخ حكومت ائمه(ع) را يادآوري كرد.

6- بازخواني «تاريخ و مباني انقلاب» و «انديشه‏هاي امام»
در نتيجه يافتن نسبت واقعي برخي جريانات با امام(ره) و افزايش بصيرت عمومي.
در پيش از انتخابات:
نامزد شدن نخست وزير سالهاي60 تا 68 و بازخواني پرونده آن سالها؛ انتساب او به جريان سالهاي 76 تا 84 و بازخواني دوره هشت ساله اصلاحات و در آخر زير سؤال رفتن و سياهنمايي عملكرد 30 ساله جمهوري اسلامي توسط رييس جمهور و در نتيجه لزوم بازخواني مسير كلي انقلاب؛ همگي عوامل بازخواني تاريخ انقلاب در پيش از انتخابات بود.

اما پس از انتخابات:
شروع بي قانوني هاي فاحش و بازخواني انديشه امام در قبال «قانون»، «شوراي نگهبان» و …؛ «نامه موسوي به آيت الله منتظري» و بازخواني پرونده ايشان؛ طرح برخي شعارهاي ساختارشكنانه و بازخواني انديشه امام در قبال «مسئله فلسطين»، «ولايت فقيه»، «جمهوري اسلامي» و…؛ نقض آشكار فرامين رهبري و بازخواني مباني ولايت فقيه و مباني اطاعت؛ استفاده ابزاري از ايام الله و بازخواني تاريخ استكبارستيزانه 13آبان و 16آذر؛ رخداد برخي اهانتها و هتك حرمتها نسبت به مقدسات و خشم مردم و بازخواني پرونده منافقين و آشوبهاي اوائل انقلاب.

و اكنون درك اين جمله برايم آسان است كه فرمود:
«ان‏شاءاللَّه خواهيد ديد در انتخابات آيندهكه دو سه سال ديگر است، همين مردم با وجود همين بازيگرى‏اى كه مخالفان و دشمنان و غافلان و بى‏خبران داخلى كردند، يك حضور مستحكمِ قوى‏اى در انتخابات خواهند داشت.»
و يا اينكه گفتند:
«به تدريج خيلى از حقائق براى شماها روشن خواهد شد. من مى‌بينم در همين حوادث سياسى اخير و در مجموع حوادث اين سى سال، كشور بتدريج به مجموعه‌ى مصونيت‌دار، ضد ضربه و ضد بمب تبديل شده است.» (6 آبان 88؛ در ديدار جمعي از نخبگان)
و يا آنكه مي‏فرمود:
«سى سال دولت آمريكا عليه نظام جمهورى اسلامى و عليه ملت ايران توطئه كرد و هر كار كه ممكن بوده، كرده‌اند. خوب، شما مى‌بينيد كه نتيجه‌ى اين روياروئى، بالندگىِ هرچه بيشتر ملت ايران، پيشرفت هرچه بيشتر جمهورى اسلامى، قوت روزافزون اين كشور و اين نظام بوده. آنى كه ضرر كرده است، آنهايند.» (12 آبان 88؛ در ديدار دانش آموزان)